Finalistka Konkursu Języka Angielskiego Sieci Szkół MRiRW

Chcę przedstawić społeczności szkolnej uczennicę kl. IV FTL Małgorzatę Woźniak. Małgosia wzięła udział w Konkursie Języka Angielskiego dla Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym odniosła duży sukces.

W etapie pierwszym Małgosia była w gronie najlepszych wśród 601 uczestników, przeszła do etapu drugiego, w którym brało udział 108 uczniów i z łatwością przeszła do ŚCISŁEGO FINAŁU. Wśród 29 najlepszych uczniów z całej Polski zajęła 10 miejsce, co jest niewątpliwie dużym sukcesem.

Jako nauczyciel prowadzący gratuluję Małgorzacie sukcesu i chcę zaznaczyć, że moja uczennica jest bardzo uzdolniona językowo, łatwo przyswaja wiedzę i rozumie skomplikowane koncepcje.  Ma zdolność do myślenia poza schematami i wykazuje wysoką motywację. Małgosia jest zawsze zainteresowana pogłębianiem swojej wiedzy poza standardowym programem nauczania i poszukiwaniem wyzwań. Co mogłabym jeszcze dodać? Jest to wspaniała dziewczyna i na pewno jeszcze nieraz usłyszymy o jej sukcesach.

Stella Stukanowa

Skip to content