Zapraszamy na wystawę: „Zdrowe żywienie w funkcjonowaniu układu pokarmowego”

Projekt edukacyjny ma wiele definicji. W literaturze możemy przeczytać, że jest to cykl dobrze zaplanowanych działań związanych z realizacją treści podstaw programowych, które są realizowane przez dużą grupę uczniów indywidualnie lub w zespole.

Uczniowie klas: 2LT i 2PT wykonali w ramach projektu edukacyjnego plakaty promujące zdrowy tryb życia. Tematem przewodnim realizującym założenia podstawy programowej  było funkcjonowanie układu pokarmowego wraz z budową.

Celem pracy uczniów jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej w tym poprawa sposobu odżywiania się młodzieży. Projekt promuje aktywność fizyczną i zbilansowany sposób odżywiania się (przedstawia to „piramida zdrowia” i „talerz zdrowia”).

Projekt ma na celu zwiększenie zainteresowania problematyką prozdrowotną. Przedsięwzięcie realizowane było w czterech etapach:

– I etap – faza przygotowania (omawianie treści z nauczycielem w grupach)

– II etap – faza planowania

– III etap – faza realizacji

– IV etap – faza prezentacji na forum klasy jak i prezentacja w formie wystawy ukierunkowanej na całą społeczność szkolną.

Rezultaty prac zostały omówione na lekcji biologii. Starania uczniów zostały docenione, a plakaty zaprezentowane w budynku centrum na I piętrze w formie wystawy.

Agnieszka Giedrys

Skip to content