Spotkanie profilaktyczne z kuratorem sądowym

W czwartek, 16 marca 2023 r. w internacie zostało zorganizowane spotkanie z Panią Haliną Baraniak – Kuratorem Sądowym Sądu Rejonowego w Kętrzynie.

Celem spotkania o charakterze profilaktycznym było uświadomienie młodzieży skutków popełniania czynów karalnych, zachowań niedostosowania społecznego oraz przybliżenie  zadań kuratora w środowisku podopiecznych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Prowadząca wyjaśniła kto to jest kurator sądowy i jaka jest jego rola, wymieniła przykładowe rodzaje czynów karalnych oraz jakie są konsekwencje ich popełnienia zgodnie z kodeksem karnym oraz z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Przypomniała również wychowankom o obowiązku nauki do 18 roku życia.

Na koniec spotkania młodzież mogła zadawać pytania i prosić o wyjaśnienie najbardziej nurtujących ich spraw. Wychowankowie mieli też okazję do indywidualnej rozmowy z Panią Haliną Baraniak.

Maciej Kosakowski

Skip to content