Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ten dzień jest okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego i promowanie potrzeby  poprawnego posługiwania się językiem ojczystym.

Polszczyzna jest kształtowana przez każdego użytkownika języka polskiego  i  każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Język jest wartością samą w sobie, jest elementem tożsamości narodowej, wspólnym dobrem, więc wszyscy powinniśmy troszczyć się o jego rozwój, poziom i piękno. To za sprawą wspólnego języka ludzie, którzy żyją w różnych częściach świata i należą do różnych środowisk czy pokoleń – czują się częścią wspólnoty.

„Nasz język cały czas się bogaci, ale nasza mowa ubożeje” – uważa prof. Jerzy Bralczyk, który jest jednym z autorytetów w dziedzinie językoznawstwa. We współczesnym języku polskim zauważa się coraz więcej zapożyczeń oraz skrótowość komunikatów, za pomocą których porozumiewają się ludzie. W opinii językoznawców jednym z zagrożeń dla języka polskiego są również wulgaryzmy, które dawniej były traktowane jako coś, co charakteryzuje język ludzi najniższej kultury, a dzisiaj, niestety, w przestrzeni publicznej zauważa się obniżenie progu wrażliwości na wypowiedzi o zabarwieniu wulgarnym.

Bądźmy więc świadomymi i odpowiedzialnymi użytkownikami języka ojczystego, a nade wszystko szanujmy naszą mowę ojczystą i zadbajmy o to, by język był świadectwem naszej tożsamości narodowej i kultury bycia. Dbanie o kulturę języka ojczystego jest obowiązkiem każdego Polaka i powinno polegać na poznawaniu i ciągłym rozwijaniu umiejętności posługiwania się tym językiem w mowie i w piśmie oraz stosowaniu go tak, by był wyrazem szacunku wobec siebie i otaczającego nas świata.

Lucyna Olszewska

dzien_jezyka_ojczystego.jpg

Skip to content