13 grudnia roku pamiętnego…

„Wolności nie można tylko posiadać,

ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć”.

Jan Paweł II

13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny na  całym jej terytorium.  Jednym z powodów jego ogłoszenia była obawa reżimu komunistycznego przed utratą władzy, a także coraz większy wpływ NSZZ „Solidarność” na życie społeczne kraju.

Jednakże 12 grudnia 1981 roku, po godzinie 15.00 podjęte zostały ostateczne szczegółowe decyzje w sprawie wprowadzenia stanu wojennego na terenie całego kraju. Miało do tego formalnie dojść o północy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Decyzja ta i poprzedzające ją wielomiesięczne przygotowania były najściślej strzeżoną tajemnicą państwową. Informacje na ten temat nie mogły przedostać się przede wszystkim do kierownictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który w latach 1980-1981 był potężnym politycznym przeciwnikiem polskich komunistów.

Stan wojenny drastycznie ograniczał życie codzienne Polaków celem przeciwdziałania opozycji politycznej, w szczególności ruchu „Solidarność”. Tysiące działaczy opozycji zostało uwięzionych bez postawienia zarzutów. Faktyczną władzę w Polsce przejęło wojsko. Osoby aresztowane nie miały możliwości kontaktowania się z rodzinami, rodziny zaś nie wiedziały gdzie przebywają zatrzymani. Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku.

Nasza szkoła, aby upamiętnić bezpodstawne represje wobec Polaków oraz śmierć niewinnych ludzi przybliżyła te wydarzenia młodemu pokoleniu, oddając cześć i pamięć bohaterom tamtych dni.

Nasi uczniowie, kadra szkoły wzięła udział w uroczystym odczytaniu Uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Wysłuchali informacji o wydarzeniach z tamtych dni od osób, które były nastolatkami, studiowały czy tylko co podjęły  pracę w tamtym okresie. W jaki sposób oni sami  przeżyli Stan Wojenny, co pamiętają z tamtego okresu podzielili się z naszą młodzieżą doświadczeniem tego bolesnego okresu: pan Jan Mickiewicz – dyrektor szkoły, pani Lucyna Olszewska – z-ca dyrektora szkoły, pan Zbigniew Bodnar – z-ca dyrektora szkoły, pani Elżbieta Gzegzuła – pedagog specjalny oraz pani Dorota Nowik – pedagog szkolny. Na zakończenie odsłuchaliśmy popularnej pieśni „Żeby Polska była Polską” Jana Pietrzaka.

Naszym obowiązkiem jest przekazywanie młodym ludziom pamięci o faktach, które miały miejsce w Polsce.

Wydarzenia z przeszłości pamiętamy i będziemy o nich pamiętać.

Dorota Nowik – pedagog szkolny

Skip to content