Międzynarodowe Dni bez Przemocy

Od 25 listopada do 10 grudnia przypadają Międzynarodowe Dni bez Przemocy. To dni symboliczne, które zaznaczają, że 25 listopada jest Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

Najbardziej znanym symbolem jest przypięta biała wstążka. Akcja „Biała Wstążka” została wymyślona przez mężczyzn i do mężczyzn jest przede wszystkim skierowana. Jej celem jest rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań, które mają tej przemocy przeciwdziałać.

W ten sposób zaznaczono związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka. Jest to międzynarodowa akcja, mająca zwrócić uwagę na problem przemocy ze względu na płeć.

Należy sobie zadać pytanie: Czym jest  i na czym polega przemoc?

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania.

Należy pamiętać, że możemy sobie poradzić z przemocą. Jeśli nie mamy wystarczająco sił, aby przerwać „zaklęte koło przemocy” możemy wówczas zwrócić się do instytucji z prośbą o pomoc i wsparcie. Telefony do danej instytucji znajdują się na stronach internetowych, Ośrodkach Pomocy Społecznej, w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie czy w Komendzie Powiatowej Policji.

Zawsze warto zwrócić się po pomoc. Wtedy nie jesteś sam.

Dorota Nowik – pedagog szkolny

Skip to content