Zajęcia otwarte

01.12.2022r. w internacie „Kormoran” w Karolewie odbyły się zajęcia otwarte  przeprowadzone przez Panią Iwonę Dźwil. W zajęciach wzięło udział 9 wychowanek z grupy II i czterech  obserwatorów: Pan Dyrektor Jan Mickiewicz, Pani Wicedyrektor Lucyna Olszewska oraz nauczyciele: Pan Jacek Dziemiańczyk i Pan Maciej Kosakowski. Zajęcia rozpoczęły się od przywitania uczestników i obserwatorów przez nauczyciela prowadzącego. Tematem zajęć było wykonanie dekoracji świątecznych, rozwijających kreatywność, pomysłowość i inwencję twórczą młodzieży. Prowadząca dokładnie omówiła sposób wykonania świecznika z wykorzystaniem dostępnych elementów dekoracyjnych.

Uczestniczki warsztatów ochoczo wzięły się do ozdabiania szklanych pojemników  koronkami, tasiemkami, koralikami. Przeważała forma pracy indywidualnej, ale można było liczyć na pomoc koleżanki, uczennice mogły więc rozwijać własne uzdolnienia, ale także współpracować ze sobą, doskonalić kompetencje komunikacyjne i pracy w grupie. Chętnie korzystały ze wskazówek i precyzyjnie stylizowały swoje świeczniki.

Przedstawione na początku zajęć cele zostały zrealizowane, dziewczyny z twórczym zaangażowaniem wykonały piękne, świąteczne świeczniki. Formą ewaluacji był „termometr”, na którym uczestnicy na początku i na końcu zajęć zaznaczyli swój poziom motywacji, zaangażowania, sprawczości. Można było zauważyć, że motywacja uczestniczek do pracy twórczej wzrosła po zajęciach. Żeby kultywowaniu tradycji stało się zadość, własnoręcznie wykonane świeczniki zostaną wręczone jako prezenty świąteczne seniorom – byłym  nauczycielom naszej szkoły podczas spotkania wigilijnego.

Pani Iwona Dźwil podziękowała za aktywne uczestnictwo wychowankom oraz obecnym obserwatorom a także Kamili Klimek za wykonane zdjęcia. Sposób przeprowadzenia zajęć pod względem merytorycznym został omówiony z Panią Wicedyrektor Lucyną Olszewską. Zajęcia przebiegły w przyjaznej, miłej wręcz już świątecznej atmosferze i stały się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz rozwijania umiejętności artystycznych i społecznych  wśród młodzieży.       

Iwona Dźwil

Skip to content