OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

25 listopada 2022 r. czworo uczniów naszej szkoły: Maja Marcinkowska – 2 LT, Dawid Kowal – 4 FTL, Adam Kowalczyk – 4B4 oraz Dominika Krygier – 4PT wzięło udział w etapie szkolnym 64. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Należy podkreślić, iż jest ona jedną z najstarszych i najważniejszych olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Patronat honorowy nad przesięwzięciem  objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Eliminacje szkolne,  polegały na rozwiązaniu testu, przygotowanego przez Komitet Główny, z programu stałego olimpiady oraz sprawdzającego wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową przedmiotu historia i teraźniejszość oraz wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań zamkniętych i otwartych. Mieli na to tylko 60 minut. Pomimo wysokiego poziomu trudności pytań w teście, nasi uczniowie doskonale sobie poradzili.  Do II etapu – zawodów okręgowych, który odbędzie się 28 stycznia 2023 r. w Olsztynie zakwalifikowało  się 3 uczestników – Adam Kowalczyk – 4B4, Dawid Kowal – 4FTL oraz Maja Marcinkowska – 2 LT. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w II etapie, który już niebawem.

Opiekunem merytorycznym i organizatorem etapu szkolnego olimpiady jest nauczyciel historii, historii i teraźniejszości oraz wiedzy o społeczeństwie Magdalena Czyżewska.

Skip to content