Szkolne eliminacje OWiUR

Rozpoczęliśmy tegoroczne, intensywne prace w przeprowadzeniu eliminacji szkolnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, to już XLVI edycja.

Olimpiada w tym roku uległa niewielkim zmianom, wprowadzono nowy regulamin i niestety wycofano całość  bloku żywieniowego. Blok ten przeszedł pod koordynację szkoły gastronomicznej w Białymstoku i obecnie nazywa się Olimpiadą Wiedzy o Żywieniu. Pozostałe bloki funkcjonują bez zmian, a zadaniem olimpiady jest niezmiennie promowanie rolnictwa w środowisku lokalnym i w kraju. Spełnia ona również bardzo istotną funkcję wychowawczą, jest bowiem ważnym czynnikiem pozytywnie motywującym do dodatkowego wysiłku, pracy nad doskonaleniem samego siebie, rozwijaniem kompetencji zawodowych i społecznych.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie brali udział w 4 blokach tematycznych. W bloku mechanizacji rolnictwo chęć uczestnictwa zgłosiło 17 osób, w bloku architektury krajobrazu – 18 osób, w bloku weterynarii – 12 osób, w bloku produkcji zwierzęcej – 15 osób, a w bloku produkcji roślinnej – 15. Razem w OWiUR wzięło udział  62 uczniów naszej szkoły (uczniowie w blokach produkcji roślinnej i zwierzęcej to te same osoby) i 10 nauczycieli.

Podczas eliminacji szkolnych nie było łatwo, uczestnicy OWiUR musieli wykazać się obszerną znajomością merytoryczną zawodu – etap pisemny oraz wykazać się umiejętnościami praktycznymi – etap praktyczny. Po mozolnym rozwiązywaniu testów, tylko nielicznym udało się przejść do etapu praktycznego, który wyłonił ostatecznie zwycięzców poszczególnych bloków zawodowych.  

Wyniki eliminacji szkolnych w poszczególnych  blokach:

Blok  Architektury Krajobrazu:

1) Jakub Gasperowicz

2) Dominka Modzelewska

3) Wiktoria Łuszcz

Blok  Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki:

1) Grzegorz Matanowski

2) Adrian Popiel

3) Piotr Milewski

Blok  Weterynarii:

1) Weronika Krukowska

2) Kinga Szczubełek

3) Małgorzata Woźniak

Blok Produkcji Zwierzęcej:

1) Mateusz Gołaś

2) Weronika Kędzierska

3) Alicja Pażuś

Blok  Produkcji Roślinnej:

1) Damian Krajza

2) Maciej Kurpiewski

3) Wiktor Sołowiej

 

Nauczycielom składamy podziękowania za przygotowanie młodzieży do OWiUR  i sprawne przeprowadzenie eliminacji szkolnych.  Bardzo proszę też o kontynuację pracy z młodzieżą, aby udało się im zająć poczytne miejsce w eliminacjach okręgowych, które mają odbyć się 14.04.2023r.

Dorota Kuchcińska

Skip to content