ARCHITEKCI KRAJOBRAZU W OGRODZIE PRZYPAŁACOWYM W GALINACH

W czwartek 20.10.2022 r. uczniowie z klasy 2 FTH i 4H4P Technikum Architektury Krajobrazu pod opieką nauczycieli zajęć praktycznych pani Magdaleny Witkowskiej – Hrycek i pana Arkadiusza Wanata udali się na zajęcia terenowe do Galin koło Bartoszyc.

W tej małej miejscowości znajduje się zrewitalizowany renesansowy zespół dworsko – folwarczny z czasów dawnych Prus Wschodnich. Pałac został wybudowany dla barona Botho zu Eulenburga w 1589 roku. Na skutek działań wojennych został splądrowany i zniszczony. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych i mieści się w nim hotel, a w pobliskim folwarku restauracja i stajnie.

Przy pałacu odtworzono dawny ogród w stylu krajobrazowym, z wieloma cennymi gatunkami roślin rzadko występującymi na naszych terenach takimi jak miłorząb dwuklapowy, tulipanowiec amerykański czy klon palmowy. Uczniowie architektury krajobrazu odbyli zajęcia praktyczne, podczas których pod okiem lokalnej pani ogrodnik mieli możliwość wykonania cięć sanitarnych krzewów i cięć formujących drzew owocowych. Nagrodą za wykonaną pracę było ognisko z kiełbaskami, zwiedzanie stajni, oranżerii, mini zoo i malowniczej okolicy z zabudową historyczną – tuż przy pałacu znajduje się spichlerz z 1745 roku wzniesiony w konstrukcji tzw. muru pruskiego na planie prostokąta.

Dziękujemy Dyrekcji za wspieranie działań mających na celu współpracę ze środowiskiem lokalnym, za możliwość odbycia zajęć praktycznych w tak uroczym miejscu. Wspomnienia i wiedza zdobyte podczas takich inicjatyw są bezcenne.

Magdalena Witkowska – Hrycek

Skip to content