Śpiewamy „Rotę” Marii Konopnickiej

Rok 2022 jest rokiem szczególnym. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił go m.in. Rokiem Marii Konopnickiej – naszej wielkiej pisarki, literatki, ale przede wszystkim autorki słów „Roty”, którą znamy wszyscy. Tę uroczystą pieśń wykonujemy w podniosłych chwilach. Tym razem, 7 października, w przeddzień obchodów rocznicy śmierci Marii Konopnickiej uczciliśmy jej pamięć, integrując społeczność szkolną i promując jej dorobek artystyczny.

   Autorka „Roty” zmarła 8 października w 1910 roku we Lwowie, gdzie została pochowana na cmentarzu Łyczakowskim. Pogrzeb stał się wielką manifestacją patriotyczną, w której wzięło udział ok. 50 tys. osób, a na jej nagrobku do dziś widnieją znamienne słowa: „Proście wy Boga o takie mogiły, które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły i żar miłości”.

Uczniowie oraz kadra szkoły uczciła pamięć naszej rodaczki w sposób szczególny. Odśpiewaliśmy wspólnie „Rotę”. Dyrektor szkoły pan Jan Mickiewicz, który rozpoczął spotkanie, swoją obecnością podkreślił jak ważną rolę pełni w procesie wychowania edukacja patriotyczna. Zostały również, w poszczególnych budynkach szkolnych, odczytane informacje na temat naszej poetki. 

Uczniowie, aby zaśpiewać jak najlepiej pieśń, zostali przygotowani przez wychowawców klas, którym serdecznie dziękujemy za współpracę.

Dorota Nowik – pedagog szkolny

 

Skip to content