Profilaktyka w naszej szkole

4 i 5 października 2022r. uczniowie klas trzecich (78 osób)  uczestniczyli w spotkaniu z terapeutą uzależnień, psychoprofilaktykiem oraz muzykiem panem Sławomirem Pyrką. Nasz gość zapraszany był wielokrotnie do współpracy z wieloma wykonawcami. Na scenie występował razem z F.B.I. BLUES BAND, KASĄ CHORYCH, THE HARDWORKERS, BRACIA I SIOSTRY, BLUESFERAJNĄ, MARKIEM PIEKARCZYKIEM.

Z profilaktyką uzależnień związany jest od 2009 roku. Był uczestnikiem wielu festiwali, gdzie prowadził  panele dyskusyjne dotyczące problemów młodzieży.

Nasi uczniowie w czasie eventu zapoznali się z utworami własnymi autora oraz z przekazaną  wiedzą na temat substancji i mechanizmów uzależniających. Poznali również opis różnych sytuacji wynikających z doświadczeń, które miał nasz gość w związku z pracą z młodymi osobami.

Pan Sławomir Pyrko zwrócił szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z nieprawidłowej komunikacji, używania wulgaryzmów, przemocy oraz manipulacji medialnych.

Uczniowie byli zadowoleni, że mogli skorzystać z wiedzy i profesjonalizmu, który zaprezentował prowadzący spotkanie.

Bardzo dziękujemy za przekazanie wiedzy naszym uczniom oraz podzielenie się doświadczeniem. Gorące podziękowania składam także panu Krzysztofowi Plewni, Koordynatorowi Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy wójcie Gminy Kętrzyn za sfinansowanie spotkań.

Dorota Nowik – pedagog szkolny

Skip to content