Z BHP za pan brat!

Uczniowie 3 klasy branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik-operator/kucharz razem z 1 klasą technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wzięli udział w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

5 października 2022 roku naszą szkołę odwiedzili panowie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział w  Kętrzynie i Państwowej Inspekcji Pracy oddział w Olsztynie.

Podczas spotkania uczniowie odświeżyli swoją wiedzę dotyczącą skutecznego zapobiegania  wypadkom, które maja miejsce w rolnictwie.

Zwieńczeniem szkolenia był test ze znajomości wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznej pracy.

Nagrodę za zdobycie 1-go miejsca wręczył Kazimierz Kuriata z KRUS Bartoszowi Piskorzowi  z 1BTF, który otrzymał najwyższą ilość punktów.

Wojtek Kudliński (3ABB) oraz Patryk Szymanek (1TMRiA) zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Ich nagrody zostały wręczone przez Andrzeja Mitrosa reprezentującego Państwową Inspekcję Pracy.

Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwali: Leszek Twarogowski (KRUS) i Karolina Janowicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSCKR w Karolewie.

Zwycięzcom gratulujemy!

Karolina Janowicz

Skip to content