KONKURS CZYSTOŚCI

REGULAMIN KONKURSU CZYSTOŚCI

 1. Konkurs czystości ma na celu wdrożenie wychowanków do systematycznego dbania o ład i porządek w pokojach.
 2. Konkurs czystości trwa w danym roku szkolnym od września do kwietnia.
 3. Przeglądy czystości mogą odbywać się kilka razy w miesiącu od poniedziałku do piątku. Komisja nie podaje terminu kontroli wcześniej.
 4. W przypadku nieobecności wychowanków, pokój jest również sprawdzany w obecności wychowawcy.
 5. Czystość w pokojach sprawdzana jest przez komisję porządkową złożoną z dwóch lub trzech osób z zarządu MRI.
 6. Wyniki w trakcie sprawdzania porządku zapisywane będą przez komisję i upubliczniane w tabeli wywieszonej na tablicy ogłoszeń.
 7. Bałagan w pokoju podczas rutynowej, codziennej wizyty wychowawcy, kierownika internatu może skutkować odjęciem 1 punktu od ogólnej punktacji.
 8. Ostateczne rozstrzygniecie konkursu czystości nastąpi w kwietniu. Nagrody otrzymają ci wychowankowie, których pokoje uplasowały się na jednym z trzech najwyżej punktowanych miejsc w ogólnej punktacji obejmującej wszystkie pokoje w internacie.
 9. Zasady oceniania porządku w pokojach mieszkalnych:

 

1 pkt. – wyrzucone śmieci i czysty kosz

2 pkt. – porządek na tapczanach (schowana pościel lub przykryta kocem lub narzutą, estetyczny wygląd);

1 pkt. – czysta podłoga;

2 pkt. – czyste naczynia (talerze, kubki, sztućce), brak resztek jedzenia, czysta umywalka.

2 pkt. – porządek/ład na półkach, szafkach, stole, szafka żywieniowa, półka z książkami.

1 pkt. – brak kurzu na meblach, parapet, lampy, drzwi, regał.

1 pkt. – brak pozostawionych ubrań na krzesłach, drzwiach szaf, tapczanach, podłodze.

 

Ogólna punktacja:

10 pkt.      – pokój bardzo czysty

9 – 7 pkt.   – pokój czysty

6 – 4 pkt.   – pokój schludny

3 – 1 pkt.    – bałagan

0 pkt.          – totalny bałagan

 

 1. Mieszkańcy pokoju, który podczas kontroli czystości oceniony został na 3 lub mniej punktów, będą zobowiązani odbyć dodatkowy dyżur porządkowy w kuchni lub dyżur porządkowy w pomieszczeniu socjalnym. Rodzaj dyżuru wskaże wychowawca grupy.
 2. O I, II i III miejsce w konkursie czystości mogą ubiegać się tylko mieszkańcy tych pokoi, które podczas każdej z kontroli czystości otrzymały co najmniej 6 punktów.
 3. Wyniki konkursu czystości będą brane pod uwagę podczas przydzielania wychowanków do pokoi w kolejnym roku szkolnym.

                         Niniejszy regulamin stanowi załącznik do  Planu Pracy MRI w roku szkolnym 2022/2023

 

                                                               Opracowała:  Iwona Dźwil  – opiekun Młodzieżowej Rady Internatu

Skip to content