PROJEKT MATura+

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do projektu MATura+.

Program MATura+ jest realizowany przez Fundację ,,Empiria i Wiedza’’ we współpracy z firmą ,,ELITMAT”.

Celem tego projektu jest wyrównanie szans uczniów klas maturalnych z matematyki oraz podniesienie umiejętności w tym przedmiocie i umożliwienie zdania egzaminu maturalnego.

Firma edukacyjno-wydawnicza ,,ELITMAT” łączy sprawdzone metody dydaktyczne z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i psychologicznymi w taki sposób, aby nauczanie było efektywne a zarazem przyjazne i nowoczesne. Misją firmy jest edukacja ,,innego” wymiaru. Fundacja ,,Empiria i Wiedza” została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako założenie kapitału społecznego, którym jest inwestowanie w równy dostęp do edukacji. Zajęcia będą prowadzone online przez Dariusza Kulmę – Nauczyciela Roku 2018.

W tegorocznym projekcie MATura+ udział weźmie 1000 uczniów, którzy przez cały rok szkolny będą uczestnikami kursu online. Przez 106 godzin mają możliwość przygotowania się do egzaminu maturalnego. Dodatkowo uczestnicy projektu mają nieograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych: materiałów tekstowych i nagrań. Spośród uczniów trzech klas maturalnych naszej szkoły udział zgłosiło tylko sześciu uczniów. Świadczy to, że proces zaangażowania nauczyciela przedmiotu jest niewspółmierny wobec nielicznego udziału maturzystów w projekcie. Zastanawia fakt, że uczniowie nie przejawiają motywacji i chęci poznawania nowych metod i sposobów uczenia się.

Etapy projektu:

1.

KONFERENCJA
INAUGUARACYJNA

Konferencja dla nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem swoich uczniów do projektu

2.

SPOTKANIE DLA MATURZYSTÓW

3.

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU

4.

ZAJĘCIA DLA MATURZYSTÓW​ ONLINE

od października do kwietnia

M1.png

5.

SPOTKANIA DLA NAUCZYCIELI

W trakcie roku szkolnego planowane są dwa dodatkowe spotkania integracyjno-szkoleniowe dla nauczycieli

M2.png

6.

Na zakończenie projektu 40 uczniów, którzy wykażą się największym zaangażowaniem i osiągną największy postęp, zostanie nagrodzonych wspólnym wyjazdem integracyjnym.

Nauczyciele matematyki, biorący udział w projekcie zyskają również pomoc merytoryczną oraz materiały do wykorzystania podczas lekcji.

Jesteśmy w czwartym etapie projektu. W środę odbyły się pierwsze zajęcia online. Uczniowie jak na razie zadowoleni… i tak trzymać. Nie podawać się pierwszym niepowodzeniom, żeby było lepiej najpierw musi być gorzej…

Maturzysto powiedz sobie :

Ale to fajneJ

Dam radę!

Będę w tym dobryJ

Nauczę się i będę umiał!

„Zdać” i „zdawać”, to dwa słowa niby podobnie brzmiące, jednak mające zupełnie inne znaczenie… Uczniom, którzy zapisali się do projektu życzę wytrwałości i sukcesu na maturze.

Bożena Fedczak

Matura-1.jpgMatura-2.jpg

Skip to content