DZIEŃ PAPIESKI – 16.10.2022 r.

XXII Dzień Papieski w tym roku odbywa się pod hasłem „Blask prawdy”. Veritatis splendor („Blask prawdy”) – to dziesiąta encyklika św. papieża Jana Pawła II o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, ogłoszona 6.08.1993 r.

Podstawowym celem encykliki stało się przypomnienie fundamentalnych prawd doktryny katolickiej z zakresu moralności, odnoszących się do różnych dziedzin ludzkiego życia, w kontekście współczesnych prób ich podważania lub zniekształcania.

Zasadniczym przesłaniem tego dokumentu Magisterium Kościoła jest wskazanie na wewnętrzny, nierozerwalny związek, istniejący między wiarą i moralnością oraz między wolnością i prawdą. Ojciec Święty zwraca uwagę, by w czasach szerzącego się sekularyzmu nie można oddzielać wiary od moralności. Wiara powinna przenikać całe życie człowieka i być miernikiem dla kultury. Głoszenie nienaruszalności prawa Bożego i postrzeganie swojego życia w blasku prawdy Jezusa Chrystusa, to wezwanie do budowania prawdziwie ludzkiego świata, który wznosić można jedynie na fundamencie wyraźnego odróżniania dobra od zła.

Z  tej okazji ogłaszam konkursy:

– plastyczny nt. „Jan Paweł II moimi oczami” dla klas 1-2, technika wykonania oraz format pracy dowolny. Prace należy dostarczyć katechetom do dnia 13.10.2022r.

-wiedzy o św. Janie Pawle II , dla wszystkich poziomów klas, który odbędzie się 13 października 2022 roku na 6 godz. lekcyjnej w Centrum s.302

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości zwracać się do katechetów.

Skip to content