Centralna inauguracja roku szkolnego 2022/2023 szkół MRiRW

ZSCKR w Karolewie jest jedną z 61 szkół rolniczych, które prowadzone są przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczysta centralna inauguracja roku szkolnego 2022/2023 szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez MRiRW odbyła się 5 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Naszą szkołę,  w imieniu dyrektora Jana Mickiewicza, reprezentowała wicedyrektor Lucyna Olszewska wraz z pocztem sztandarowym. 

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w  Winnicy, po której uczestnicy udali się do szkoły. W gościnnych progach ZSCKR w Golądkowie zaproszonych gości powitała dyrektor Ewa  Leszczyńska.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, podczas oficjalnego wystąpienia, podkreślił, że współczesne rolnictwo i wykształcenie rolnicze wymaga szczególnej uwagi. Zwracając się do nauczycieli i uczniów, wyraził uznanie dla kształcenia i wychowania  młodego pokolenia Polaków, którzy swą przyszłość zawodową wiążą z rolnictwem i rynkami rolnymi. Wskazał na fakt, że szkoła to miejsce kształtowania postawy szacunku dla dorobku narodowego, w tym kultury ludowej i tradycji, z przesłaniem, aby te wartości były pielęgnowane i przekazywane kolejnym pokoleniom. Zapewnił jednocześnie, że w tym zakresie szkoły rolnicze mogą liczyć na wsparcie ze strony MRiRW oraz Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Wicepremier odniósł się także do towarzyszącej uroczystości „Wystawy dawnych gatunków i odmian zbóż”, prezentującej często zapomniane i mało znane odmiany i gatunki roślin uprawnych. Wystawa powstała w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i będzie w przyszłości prezentowana dla szerszego grona odbiorców.

Skip to content