Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

W dniu zakończenia roku szkolnego 24 czerwca słoneczny poranek powitał społeczność ZSCKR w Karolewie. Rozpoczęliśmy podsumowanie naszej rocznej pracy uroczystą Mszą Św., którą sprawował  Ksiądz Proboszcz Kazimierz Żuchowski. Wzmocnieni duchowo udaliśmy się na uroczysty apel do  „Olimpii”.

Znakomity debiut w roli prowadzących uroczystość miały uczennice klasy II ABB Klaudia Onoszko i Marzena Trusz. Goście w osobach: Marka Kuźniewskiego – Wiceprezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie oraz Anny Zabłockiej – pracownika biura Izby Rolniczej, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele rodziców oraz uczniowie zostali powitani przez Dyrektora Zespołu Jana Mickiewicza, który w swoim przemówieniu odniósł się do roli edukacji w życiu człowieka oraz przytoczył listy intencyjne MRiRW i MEiN na tę okoliczność.

Przejście na emeryturę naszego nauczyciela Czesława Skowyrko stało się okazją do wyrażenia podziękowań i złożenia życzeń na nowy rozdział życia.

Etap edukacji w Branżowej Szkole I Stopnia ukończyli uczniowie klasy III ABB z wychowawczynią Katarzyną Aleszczyk oraz III AGB z wychowawcą Jackiem Dziemiańczykiem, którzy otrzymali świadectwa i dyplomy z rąk Dyrekcji Szkoły. Muzyczna dedykacja oraz upominki od klasy II ABB i  Samorządu Uczniowskiego zostały uroczyście przekazane absolwentom. W imieniu SU wystąpiła Wiktoria Łuszcz. Uczniowie klas trzecich ofiarowali zdjęcia swoich klas oraz piosenkę „Wznieś serce nad zło” w wykonaniu Przemysława Kłysa, który wraz z Kamilą Nowik zabrał głos w imieniu uczniów klas trzecich. Listy gratulacyjne i podziękowania zostały przekazane przedstawicielom rodziców. Absolwentom życzymy powodzenia w dorosłym życiu i „trwania w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności”.

Podczas apelu wręczono także świadectwa z wyróżnieniem, stypendia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, dyplomy i nagrody uczniom technikum i branżowej szkoły, którzy w roku szkolnym 2021/2022 wykazali się szczególnym zaangażowaniem w nauce oraz życiu szkolnym. Piosenkę o potrzebie podążania w stronę słońca, nie tylko podczas wakacji, zaśpiewała Agata Pierzchanowska.

Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli starań, aby apel był pięknym uwieńczeniem naszej rocznej pracy, a szczególnie Paniom: Genowefie Jasionek, Dorocie Kuchcińskiej, Katarzynie Dziębowskiej, Natalii Bielińskiej, Ninie Sawickiej, Janinie Fąderskiej, Marzenie Cogiel, Dorocie Pateckiej oraz Panom: Cezaremu Tyszce, Robertowi Brylowi, Wiesławowi Sztejterowi, Grzegorzowi Kocińskiemu, Grzegorzowi Mazurowskiemu, Danielowi Siemieniako,  Leszkowi Lewkowiczowi.

Bezpiecznych, słonecznych wakacji i do zobaczenia we wrześniu 🙂 .

Lucyna Olszewska

Skip to content