Dzień Flagi Rzeczypospolitej

2 maja przypada ważne święto, które należy obchodzić z czcią i pokazać dumę z przynależności do swoich barw biało – czerwonych.  Wywieszamy wówczas flagi, nasze ojczyste barwy, na masztach, w oknach, na podwórkach, w taki sposób, aby były widoczne.

Od 2004 roku 2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto jest ustanowione na mocy nowelizacji Ustawy o godle, barwach i hymnie RP, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r.

Polskie barwy narodowe sięgają czasów rządów dynastii Piastów. Wybór barw flagi jest bowiem odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej – białego orła na czerwonym tle. Polskie barwy narodowe po raz pierwszy zostały uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r. Barwy narodowe mają także swoje symboliczne znaczenie: „kolor biały symbolizuje łagodność, przyjaźń, dobrobyt, a kolor czerwony – krew, czyli walkę o suwerenność, walkę o niepodległość”. Podczas II wojny światowej kolory biało-czerwone były również symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność.

W Dzienniku  Ustaw z  2019 roku, poz. 1509 można zapoznać się z Obwieszczeniem Marszałka  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

W art. 1 został zawarty zapis o następującej treści: „Art. 1. 1. Orzeł biały, biało – czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji. 3. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach”. Natomiast art. 4 wyżej wymienionej ustawy stanowi: „Art. 4. 1. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego”. 

Warto również wiedzieć, że na  terenie  Rzeczypospolitej Polskiej  flaga  państwowa  ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. 

Jeśli  eksponuje  się  na  masztach  więcej  flag, flagę państwową RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako ostatnią. Nie  powinno  się  podnosić  i  wywieszać  flagi  w  dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze. W  czasie  burzy,  bardzo  silnego wiatru  lub  śnieżycy flagę należy jak najszybciej opuścić i zdjąć oraz  nigdy  nie  może ona  dotknąć  podłogi,  ziemi,  bruku  lub wody.

Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo wywiesić flagę państwową na swoim domu, a także w oknie lub na balkonie swego mieszkania. Najczęściej flaga jest eksponowana na drzewcu drewnianym lub metalowym. Szerokość takiej flagi nie może być mniejsza niż 1/3 długości drzewca lub większa niż 1/2 jego długości. Najczęściej drzewce jest umieszczone w uchwycie pod kątem ok. 45 o do ściany budynku. Można również umieścić poziomo na balkonie lub w oknie.

Szanujmy naszą flagę i bądźmy z niej dumni. Pamiętajmy, aby wywieszać ją w święta narodowe. Pokażemy wtedy, że jesteśmy dumni z przynależności do Narodu Polskiego.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nadesłali zdjęcia swoich domów, w których zostały wywieszone flagi.

Dorota Nowik – pedagog

Skip to content