Dzień Liczby π

Wydaje się, że liczba (służąca przecież tylko do określenia pewnej ilości) sama w sobie nie może być szczególnie interesująca. A jednak istnieje taka, która wzbudza zainteresowanie już od tysięcy lat i jako jedyna ma również swoje święto. W dniu 14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi i od ubiegłego roku również Międzynarodowy Dzień Matematyki.

Podziwu godna liczba Pi (jak pisała o niej Wisława Szymborska) ma swoich licznych wielbicieli. Jako jedyna liczba ma swoje święto, które jest szczególnie popularne w kręgach akademickich i szkolnych w USA. 3,14 to pierwsze trzy cyfry liczby π, która corocznie 14 marca obchodzi swoje święto na całym świecie. Termin nie jest przypadkowy – nawiązuje do amerykańskiego zapisu daty 14 marca: 3.14.

Po raz pierwszy Dzień Liczby Pi obchodzono w 1988 r. w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco. Później wiele amerykańskich szkół zaczęło obchodzić w tym dniu święto matematyki tzw. Pi Day, które uznane zostało też uchwałą Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu.

Oficjalne obchody rozpoczynają się również o nieprzypadkowej godzinie, mianowicie o 1:59 po południu. W połączeniu z datą, daje to eleganckie rozwinięcie liczby π do 5 miejsca po przecinku. Liczba Pi jest liczbą niewymierną, a to znaczy, że nigdy nie poznamy jej dokładnej czy pełnej wartości.

π ≈ 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279… Rozwiniecie dziesiętne liczby Pi jest nieskończone, a w obliczeniach stosuje się tylko pewne jej przybliżenia.

Jako pierwszy wartość liczby Pi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obliczył najprawdopodobniej Archimedes w III w. p.n.e. Jednak odkryli ją ci, którzy wymyślili koło, czyli Sumerowie. Informacje o Pi znajdują się też w Piśmie Świętym, bo liczba ta pojawia się przy okazji budowy świątyni Salomona.

Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego (wybitnego polskiego matematyka) i Alberta Einsteina.

W naszej szkole uczniowie klas pierwszych sprawdzali swoją wiedzę na temat liczby Pi, rozwiązując krzyżówkę na lekcjach matematyki. Natomiast wszyscy uczniowie szkoły mogli wziąć udział w konkursie plastycznym na Pi – plakat.

Galerię trzynastu zgłoszonych prac można było podziwiać na II piętrze budynku Centrum od 14 marca.

Jury w składzie: Pani Wicedyrektor Lucyna Olszewska, Pani Katarzyna Dziębowska, Pani Janina Fąderska, Pan Marek Stokłosa, Pan Grzegorz Kociński oraz uczniowie klas czwartych – IVLT i IVBT wyłoniło zwycięską trójkę:

I miejsce – Laura Roguszka – klasa 1PT

II miejsce – Olga Stepień – klasa 1PT

III miejsce – Nikola Wierzbicka – klasa 1LT     

Uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni upominkami oraz ocenami z przedmiotu. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział, a zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnym Dniu Liczby Pi już za rok.

Nauczyciele matematyki

Agnieszka Zalewska

Bożena Fedczak

Marek Stokłosa

Skip to content