Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Serdecznie zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie do udziału w szkolnych eliminacjach konkursu Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.

To już XXXVII edycja Olimpiady, która odbędzie się  tego samego dnia w całym kraju – 10 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00. Wszystkich zainteresowanych uczniów prosimy o zapisy u Pani Agnieszki Giedrys osobiście lub za pomocą dziennika elektronicznego. Warunkiem przystąpienia do Olimpiady jest:

– nie bycie laureatem poprzednich edycji,

– wypełnienie zgody na udział ucznia niepełnoletniego w konkursie wraz z przetwarzaniem jego danych osobowych (druk dostępny w sekretariacie szkoły),

– stawienie się dnia 10 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00 w miejscu ustalonym przez opiekuna konkursu.

Do etapu drugiego – eliminacji okręgowych przechodzą uczestnicy posiadający minimum  80% poprawnych odpowiedzi.

Tematyka Olimpiady obejmuje:

– ochronę środowiska,

– gospodarkę odpadami,

– gospodarkę rolną  i leśną,

– aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze na świecie

Na zwycięzców czekają nagrody.

Liczymy na Was!!!

Agnieszka Giedrys

Skip to content