Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

W roku szkolnym 2021/2022  nasza szkoła przystąpiła do projektu mającego na celu uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

      Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które:

  1. Pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne.
  2. Zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz długofalowości działań.
  3. Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności.
  4. Tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.

        W zakładce „ Szkoła Wierna Dziedzictwu” umieszczane będą działania podejmowane w tym roku szkolnym. 

Skip to content