Życie w kropli wody.

Woda, to ważny aspekt życia nie tylko ludzkiego, ale większości organizmów na ziemi. Znaczenie wody jako środowiska życia wielu gatunków było możliwe do przedyskutowania na listopadowych zajęciach i to w ujęciu praktycznym.

Uczniowie klasy 1FTH ZSCKR w Karolewie mieli możliwość praktycznego zaobserwowania fragmentów materii ożywionej i nieożywionej w kropli wody. Na lekcji biologii został wykorzystany mikroskop optyczny, który uwidocznił mikroorganizmy, m.in.: pierwotniaki, organizmy prokariotyczne oraz tkanki roślinne. Uczniowie nabyli umiejętność wykonywania preparatów mokrych za pomocą szkiełek podstawowych i nakrywkowych oraz podstawowej obsługi mikroskopu optycznego.

„Teoria w praktyce. Takie lekcje lubimy najbardziej. :-)”

Agnieszka Giedrys

Skip to content