Projekt „Szkoła naszych oczekiwań”

12 śmiałków z naszej szkoły podjęło się uczestnictwa w projekcie. Cóż to za projekt? Ważny, bo dotyczy spawania TIG-141 i MAG-135, w ramach którego uczniowie uzyskają dodatkowe kwalifikacje zawodowe i rozwiną umiejętności. Jak podają źródła, zapotrzebowanie na tego rodzaju spawaczy w Polsce i za granicami jest ogromne.

Na razie uczestnikami projektu są uczniowie klasy IV BT. Dlaczego akurat oni?  Sprawa jest prosta, bo zawód technik mechanizacji rolnictwa  i agrotroniki jest ściśle powiązany z zawodem spawacza, a nawet wzajemnie się uzupełniają. Uzyskanie dodatkowych uprawnień zawodowych spawacza znacznie podwyższy kwalifikacje i zwiększy szanse naszych absolwentów na rynku pracy.

Planowany jest jeszcze jeden  nabór  w styczniu, więc będzie mogło skorzystać z możliwości  szkolenia więcej uczniów, może także ze szkoły branżowej.

Dorota Kuchcińska

Skip to content