Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do wniosku do programu Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

INFORMACJA
o przyjmowaniu zgłoszeń do wniosku do programu Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Trwa nabór o wsparcie zakupu sprzętu komputowego dla uczniów.

Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

  1. Dziecko musi być uczniem szkoły podstawowej lub średniej;
  2. Rodzice/opiekunowie prawni lub dziadkowie lub pradziadkowie byli pracownikami PGR;
  3. Z udziału w konkursie wykluczone są dzieci, które otrzymały w roku 2020 laptop w ramach działania „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” lub otrzymały dofinansowanie na zakup komputera z innych środków publicznych (np. PFRON) w latach 2020-2021.

Poniżej znajduje się link dla osób, które mieszkają na terenie Gminy Wiejskiej Kętrzyn.

Link do strony Urzędu Gminy Kętrzyn:

https://gminaketrzyn.pl/aktualnosci/ogloszenia/nabor-na-zakup-sprzetu-komputerowego-dla-dzieci-z-rodzin-bylych-pracownikow-panstwowych-gospodarstw-rolnych.html

Link do strony:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Proszę o sprawdzenie informacji na stronie Urzędów Gmin, w której zamieszkuje uczeń.

Dorota Nowik

Skip to content