DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2021

W życiu nie ma błędów, są tylko lekcje.

 Nie istnieje coś takiego jak złe doświadczenie, jest tylko okazja,

by się rozwijać i uczyć.

Wtedy rodzi się siła.

A nauka – jak mówi Horacy – umacnia wrodzoną siłę.

 

Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2021 roku w naszej szkole tradycyjnie rozpoczął się przy Pomniku Łączności Pokoleń. Z szacunkiem pochylaliśmy głowy, oddając hołd minionym pokoleniom nauczycieli naszej szkoły, doceniając ich dorobek zapisany na kartach jej historii. W geście pamięci kwiaty i znicze złożyły delegacje: Dyrekcja szkoły, przedstawiciele rodziców i uczniów, nauczyciel emerytowany wraz z najmłodszym, czynnym nauczycielem oraz pracownicy administracji i obsługi.

W pięknie udekorowanej sali Olimpia odbył się dalszy ciąg uroczystości. Weronika Kędzierska z klasy 3 Technikum Rolniczego oraz Arkadiusz Gołaś z klasy 3 Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki powitali dyrekcję szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytowanych pracowników naszej szkoły, przedstawicieli rodziców i uczniów, następnie zaprosili na scenę mistrza Ceremoniału Szkoły pana Andrzeja Sienkiewicza. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego uczennice klasy 1 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – Agata Pierzchanowska (Hesia) i Laura Roguszka (Mela) odczytały fragment „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Gospodarz uroczystości, dyrektor szkoły, pan Jan Mickiewicz w swoim wystąpieniu podkreślił rolę nauczycieli w kształtowaniu umysłów i postaw młodych ludzi. Odczytał również fragmenty listów nadesłanych przez MEiN i MRiRW. Doceniając trud wychowania młodego pokolenia wręczył nagrody wyróżnionym nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi.

Niecodziennym akcentem uroczystości było wystąpienie Samorządu Uczniowskiego, który przekazywał władzę w ręce młodszych koleżanek i kolegów. Dyrektor szkoły złożył podziękowanie uczniom oraz opiekunkom SU – pani Karolinie Janowicz i pani Magdzie Jurkiewicz, wręczając dyplomy i drobne upominki. Nowy opiekun SU, pani Katarzyna Dziębowska, przedstawiła skład nowego SU: przewodnicząca – Wiktoria Łuszcz z klasy 3 H4P, zastępca – Kamila Nowik (3AGB), sekretarz Kacper Mrówka (3BTH), oraz zastępca sekretarza Karol Cywiński (3FTL). Ustępujący przewodniczący SU Piotr Fal podziękował za współpracę i przekazał symboliczny klucz władzy Wiktorii Łuszcz z życzeniami zaangażowania w życie szkoły, nowych, kreatywnych pomysłów i zadowolenia z realizacji zamierzeń. Nowy Samorząd Uczniowski w swoim przemówieniu złożył deklarację rzetelnej pracy na rzecz społeczności uczniowskiej oraz przekazał nauczycielom najlepsze życzenia, wręczając wszystkim zebranym na sali piękne róże.

Pani wicedyrektor Lucyna Olszewska wraz z dyrektorem panem Janem Mickiewiczem ogłosili wyniki konkursu „Międzyklasowa bitwa o najwyższą średnią ocen i frekwencję” – edycja 2020/21 oraz wręczyli uczniom i wychowawcom klas dyplomy i nagrody.

Po odprowadzeniu sztandaru na scenie pojawili się uczniowie, prezentując program artystyczny. Rozpoczęto „Wierszem o wielkiej wdzięczności” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,  który deklamowali Wiktoria Gołaś (2HTP), Weronika Czarnota (2HTP) i Dominik Marszałek(3BT). Następnie w muzycznych dedykacjach wystąpili wokalnie uzdolnieni uczniowie naszej szkoły: Emilia Paszkiewicz (4PT) w lirycznej piosence „Jest cudnie” dedykowanej Dyrekcji szkoły; Karolina Pytlak (4LT) i Kinga Nałysnyk (3PT) piosenkę „Ale jazz” zadedykowały wszystkim nauczycielom; Piosenkę „Czas nie będzie na nas czekał” Agata Pierzchanowska (1PT) zaśpiewała pracownikom administracji i obsługi; Przemysław Kłys (3AGB) dedykował piosenkę „Życia mała garść” emerytowanym nauczycielom i pracownikom szkoły, a Wiktoria Pietkiewicz (1PT) w piosence Sanah życzyła wszystkim cierpliwości i wytrwałości, aby służba młodemu pokoleniu zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Wyjątkową i wzruszającą dedykację, wraz z życzeniami powrotu do zdrowia, wychowawczyni pani Magdzie Jurkiewicz, przedstawiła klasa 4LT. W piosence „Lubię być z nią” młodzież wyraziła swoje emocje i pragnienie, by ukochana wychowawczyni jak najszybciej wróciła, by mogli cieszyć się jej obecnością. Magdo, cała społeczność naszej szkoły życzy Ci szybkiego powrotu do nas!

Zwieńczeniem apelu był zabawny skecz, przygotowany przez panią Barbarę Jagieło, w którym Oliwia Szyrwińska (4LT) błyskotliwie zagrała rolę nauczycielki na zdalnym nauczaniu. Jakże to wyglądało prawdziwie! W skeczu role uczniów zagrali: Dominik Marszałek (3BT), Jakub Młynarczyk (4LT), Rafał Stadnik i Weronika Czarnota z klasy 2HTP. 

Pani wicedyrektor Lucyna Olszewska podziękowała wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, zaprosiła do wspólnego zdjęcia oraz na poczęstunek do internatu.

Dzień Edukacji Narodowej 2021, pełen wzruszeń i emocji przeszedł do historii. Drodzy Nauczyciele, niech towarzyszy Wam przekaz, że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt.

 

Janina Fąderska

Foto: Stella Stukanowa

Materiały filmowe:

Skip to content