ROLNICTWO PRECYZYJNE TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Wycieczka uczniów klasy 3B4 wraz ze szkoleniem dotyczącym rolnictwa precyzyjnego odbyła się 05.10.2021r. w Starych Jabłonkach. Organizatorem szkolenia była POLSKA IZBA GOSPODARCZA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH.

Uczestnicy zostali zapoznani z następującymi tematami: Systemy agrotroniczne: Sekwencyjne sterowanie układami hydraulicznymi w rolnictwie – wykład dr. hab. inż. Adama Ekielskiego. Szkolenie miało na celu pokazanie sposobu działania układów hydraulicznych zastosowanych w nowych rozwiązaniach maszyn rolniczych. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i posiadanej wiedzy na urządzeniu udostępnionym przez Wojskową Akademię Techniczną, po poprawnym podłączeniu układu hydraulicznego musieli stworzyć odpowiedni schemat techniczny. Kolejnym tematem były: Aplikacje, systemy wspomagania decyzji oraz sztuczna inteligencja w rozpoznawania roślin uprawnych oraz chwastów – wykład prowadzony przez dr. hab. Łukasza Sobiecha z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szkolenie miało na celu pokazanie zastosowania systemu kamer zamontowanych na opryskiwaczach, które rozpoznawały rośliny uprawne od chwastów oraz odpowiedniego dawkowania tylko na chwasty w celu zminimalizowania dostarczania środków szkodliwych do gleby. Uczniowie mieli też możliwość sprawdzenia swoich umiejętności poprzez aplikacje PLANTNET rodzaju roślin i odróżnienia ich od chwastów oraz zastosowania odpowiednich środków ochrony roślin. Program odbywał się pod hasłem „Zielony Ład”. Trzeci temat to: Diagnostyka komputerowa pojazdów i maszyn rolniczych – wykład przygotował dr. Mirosław Chechlowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) szkolenie miało na celu pokazanie uczniom w jaki sposób prawidłowo dokonywać diagnostyki ciągników rolniczych firmy John Deere pod czujnym okiem wykwalifikowanych pracowników serwisu. Zadaniem ich było wyszukanie kodów usterek we wszystkich układach działania poszczególnych układów działania ciągnika rolniczego. W trakcie realizacji ćwiczeń uczniowie chętnie i z zainteresowaniem wykonywali powierzone zadania. 

Grzegorz Mazurowski

Skip to content