DZIEŃ PATRONA 2021

Wielkość człowieka powstaje z drobiazgów życiowych
wykonanych wielkim sercem.”

                Słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego były mottem tegorocznych obchodów Dnia Patrona. Tradycyjnie 20 września w dzień urodzin Franciszka Kamińskiego społeczność naszej szkoły oddała hołd temu wielkiemu Polakowi i orędownikowi polskiej wsi.

Uroczystość rozpoczęła się pod pomnikiem generała, gdzie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Wspólnie odśpiewaliśmy Rotę.

                Dyrekcja Szkoły, nauczyciele i pracownicy, uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami, delegacje starszych klas udali się do sali Olimpia na uroczysty apel, który poprowadzili Wiktoria Łuszcz z klasy III H4P i Piotr Fal z klasy IV BT. Zgodnie z Ceremoniałem Szkolnym został wprowadzony sztandar i odśpiewaliśmy hymn. Na początku zainaugurowaliśmy Narodowe Czytanie. W tym roku szkolnym będziemy odkrywać uniwersalne przesłanie moralne, mistrzowskie kreowanie postaci i komizm dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Scena rozmowy apodyktycznej matki i jej nieco krnąbrnego syna została aktorsko zaprezentowana przez wychowawczynię klasy I BT panią Ewę Weredę i jej wychowanka Mikołaja Witlińskiego.

                Następnie wysłuchaliśmy przemówienia dyrektora Jana Mickiewicza. Podkreślił zasługi naszego patrona, który całe życie poświęcił Ojczyźnie. Szczególnie ciepło powitał uczniów klas pierwszych. Jak co roku nie zapomniała o nas pani Zofia Kamińska, córka generała, która w liście odczytanym przez pana dyrektora podziękowała za zaangażowanie i talent naszej młodzieży, która czci swojego bohatera. Przypomniała również o duchowym testamencie ojca wiernego Ojczyźnie i wartościom chrześcijańskim.

                Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Stypendiów Dyrektora Szkoły uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce i odznaczają się wzorową postawą. To znamienite grono tworzą: Kinga Filipiak i Nikola Gronkiewicz z klasy III H4P, Dominik Marszałek z klasy III B4, Jakub Młynarczyk z klasy IV LT i Piotr Fal z klasy IV BT.

                Święto Patrona Szkoły jest szczególnie ważne dla uczniów klas pierwszych, bo w tym dniu ma miejsce uroczyste ślubowanie. Do społeczności szkolnej dołączyło 104 uczniów z klas: I PT (technik żywienia i usług gastronomicznych) pod opieką pani Barbary Degórskiej, I FTH (technik architektury krajobrazu i technik rolnik) z wychowawcą panem Markiem Stokłosą,  IBT ( technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) pod czujnym okiem pani Ewy Weredy, klasa I LT (technik weterynarii) pod skrzydłami pani Bożeny Fedczak, a także I AB (BS I kucharz)  z wychowawczynią panią Wiolettą Ławrywianiec i  I BB (BSI mechanik – operator maszyn i pojazdów rolniczych) na czele z panią Joanną Cieleszyńską. Przedstawiciele klas złożyli przysięgę na sztandar szkoły, która zobowiązuje ich do godnego reprezentowania swojej szkoły i dbania o jej dobre imię. Na pamiątkę tej doniosłej chwili pierwszoklasiści otrzymali tarcze i stanęli do wspólnego zdjęcia. Wicedyrektor pani Lucyna Olszewska na ręce gospodarzy klas przekazała Kodeks etyczny obowiązujący w naszej szkole, by uczniowie nie zapomnieli o zasadach właściwego postępowania.

                Ostatnia część uroczystości to program artystyczny poświęcony Franciszkowi Kamińskiemu, który otworzyły słowa wspomnianego już Prymasa Tysiąclecia mówiące o narodzie, który musi wierzyć w swoją wielkość, czcić ludzi wielkich, bo tylko wtedy może przetrwać. Kamila Klimek z III FTL i Artur Gołaś z III B4 wprowadzili w przesłanie programu. Młodzi ludzie muszą sięgać do narodowej pamięci, do dokonań przodków, by odnaleźć swoją drogę. Symbolem tego były drzwi pamięci, do których każdy może zapukać, gdy się zagubi, gdy nie zna odpowiedzi na ważne pytania. Czym są korzenie? Honor? Za co warto oddać życie, jak budować system wartości? Pytały Weronika Czarnota, Wiktoria Gołaś z II HTP, Julia Olechnowicz i Kornelia Warżun z III PT. Odpowiedzi na wszystkie pytania można było znaleźć w wypowiedziach Franciszka Kamińskiego, które odczytał Karol Cywiński z III FTL. W podążaniu za patronem towarzyszyły nam piosenki: „Zaszumiały złote łany zbóż” ze zbiorów Batalionów Chłopskich  w wykonaniu Dominiki Krygier z III PT, „Dumkę 1920” z filmu „Bitwa Warszawska” zaśpiewała Emilia Paszkiewicz z IV PT, „Ojczyzno ma” o mrocznych kartach naszej historii zaprezentował Przemysław Kłys z III AGB, „Nim wstanie dzień” z optymistycznym przesłaniem wykonał duet Julia Jankowska i Patrycja Wojnicka z III FTL. Program zakończyła Aleksandra Ziniewicz z III L4, interpretując wiersz K. K. Baczyńskiego „Dwie miłości”. Gratulujemy wykonawcom udanego występu!

                Na zakończenie pani wicedyrektor Lucyna Olszewska podziękowała wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości: przede wszystkim utalentowanej młodzieży, pani Marzenie Cogiel (program artystyczny), pani Katarzynie Dziębowskiej (konferansjerka), pani Eleonorze Bronakowskiej, pani Genowefie Jasionek, pani Magdalenie Witkowskiej – Hrycek, Oliwii Wołkowskiej, Magdalenie Kolbus z II HTP (scenografia), panu Andrzejowi Sienkiewiczowi (Szkolny Ceremoniał), pani Joannie Cieleszyńskiej (złożenie zniczy pod pomnikiem), panu Grzegorzowi Kocińskiemu i Michałowi Kulikowi (nagłośnienie, fotorelacja), panu Wiesławowi Sztejterowi, panu Leszkowi Lewkowiczowi, pani Dorocie Pateckiej, pani Dorocie Kuchcińskiej,  panu Cezaremu Tyszce, panu Andrzejowi Rzeczyckiemu, panu Danielowi Siemieniako (montaż sceny, wystrój sali, prace organizacyjno – porządkowe). 

                Jedenasty Dzień Patrona trafia na karty historii naszej szkoły. Pukajmy jak najczęściej do drzwi pamięci. Niech utwierdzają nas w tym słowa Adama Asnyka:

Każda epoka ma swe własne cele

I zapomina o wczorajszych snach:

Nieście więc wiedzy pochodnię na czele

I nowy udział bierzcie w wieków dziele,—

Przyszłości podnoście gmach!

 

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

Choć macie sami doskonalsze wznieść:

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

I miłość ludzka stoi tam na straży,

I wy winniście im cześć!

 

Marzena Cogiel

Materiały filmowe:

Dzień Patrona 2021 cz.1

Dzień Patrona 2021 cz.2

Skip to content