Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

„Młodości, ty nad poziomy wylatuj” – apel naszego wieszcza narodowego jako element dekoracji, narodowe barwy, społeczność szkolna w pełnej gali – to budowało niepowtarzalną atmosferę 25 czerwca. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 rozpoczęliśmy mszą świętą w Kościele pw. św. Stanisława Kostki w Karolewie, którą poprowadził ksiądz kanonik dr Kazimierz Żuchowski. Następnie udaliśmy się do „Olimpii”, aby podsumować rezultaty wspólnej pracy. Zarówno nauczyciele i przedstawiciele rodziców, jak i uczniowie nie kryli radości z tego spotkania.

Apel poprowadzili: Wiktoria Łuszcz z klasy II technikum krajobrazu i Dominik Marszałek z klasy II mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Zgodnie z ceremoniałem szkoły uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i wspólnym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”, po czym Kinga Filipiak z klasy II architektury krajobrazu przeczytała fragment „Balladyny”, lektura której towarzyszyła nam w ramach udziału w akcji „Narodowego Czytania”.

Nauczyciel to ktoś, kto nie tylko zbiera owoce z drzewa poznania, ale również dzieli się nimi z innymi, a możliwość przejścia na zasłużoną emeryturę jest dowodem osiągnięcia najwyższego stopnia wtajemniczenia w swojej profesji. Wykazali się nim pani Krystyna Szerszeń i pan Sławomir Jarosik, którzy z rąk pana Dyrektora Jana Mickiewicza otrzymali pamiątkowe obrazy, gratulacje i serdeczne życzenia. Wszystkiego, co najlepsze w nowym rozdziale życia!

Okazję do świętowania miała również klasa III BB kończąca swój etap edukacji w branżowej szkole I stopnia. Osiemnastu absolwentów pod opieką wychowawczą pani Ewy Weredy odebrało świadectwa ukończenia szkoły. W imieniu absolwentów głos zabrał Jakub Szuchalski, który podsumował drogę szkolną i wyraził wdzięczność wszystkim, którzy na tej drodze okazali wsparcie i niestrudzenie dążyli do wydobycia tkwiących w nich zasobów. Wyposażeni w skrzydła, dziś opuszczą gniazdo, aby szybować w przyszłość.

Jednym z ważnych momentów było docenienie zaangażowania i pracy uczniów naszej szkoły, którzy zostali wyróżnieni stypendiami, dyplomami, nagrodami i pochwałami od Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców. Natomiast nasi goście z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, jak co roku, ufundowali stypendia najlepszym uczniom na poszczególnych poziomach w klasach technikum. Cieszy nas fakt, że liczba uczniów, którzy osiągają wyróżniające wyniki w nauce rośnie z roku na rok.

Za wysiłek i czas poświęcony w organizację uroczystości dziękujemy Dyrekcji naszej szkoły oraz Wychowawcom klas. Za oprawę uroczystości wdzięczni jesteśmy Paniom: Magdzie Jurkiewicz, Magdalenie Witkowskiej-Hrycek, Genowefie Jasionek, Stelli Stukanowej, Marzenie Cogiel, Eleonorze Bronakowskiej, Dorocie Pateckiej oraz Panom: Andrzejowi Sienkiewiczowi, Grzegorzowi Kocińskiemu, Wiesławowi Sztejterowi, Cezaremu Tyszcze, Jackowi Dziemiańczykowi.

Bezpiecznych wakacji i do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

Lucyna Olszewska

Skip to content