SZKOLENIE WYCHOWAWCÓW I KIEROWNIKÓW INTERNATU

W dniach 16-18 czerwca  2021 w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie odbyło się szkolenie dla wychowawców i kierowników internatu w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tematem szkolenia był „Czas wolny wychowanka internatu, bursy”, a organizatorem Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. W spotkaniu uczestniczyło 31 wychowawców z 15 szkół. Gości powitał Dyrektor ZSCKR Pan Jan Mickiewicz, który podczas spotkania przedstawił uczestnikom prezentację dotyczącą organizacji i funkcjonowania obiektów szkolnych.

Różnorodność zajęć sprawiła, że nie były one wyczerpujące (pomimo upału), a w opinii uczestników ciekawe, atrakcyjne i niezwykle potrzebne w codziennej pracy z młodzieżą. Uczestnicy szkolenia,  oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez pracowników naszej szkoły Panią Magdalenę Witkowską – Hrycek oraz Panią Genowefę Jasionek, zwiedzili również Świętą Lipkę i Gierłoż. Atrakcją szkolenia był udział jego uczestników w corocznej Spartakiadzie, organizowanej w naszym internacie na zakończenie roku szkolnego, podczas której nad właściwym przebiegiem konkurencji czuwali z ogromnym zaangażowaniem Pani Katarzyna Aleszczyk i Pan Andrzej Sienkiewicz.

Genowefa Jasionek

 

 

Skip to content