Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Tradycją naszej szkoły jest udział uczniów w eliminacjach OWiUR. Jak co roku,  w październiku 2020r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które ze względu na pandemię miały formę zdalną. 

Niezmienną ideą Olimpiady jest już od 44 lat promowanie rolnictwa w środowisku lokalnym i w kraju. Spełnia ona również bardzo istotną funkcję wychowawczą, jest bowiem ważnym czynnikiem pozytywnie motywującym do dodatkowego wysiłku, pracy nad doskonaleniem samego siebie oraz uczy  potrzeby samokształcenia.

 Uczniowie poszczególnych zawodów mogli brać udział w eliminacjach szkolnych w 5 blokach tematycznych. W bloku mechanizacji rolnictwa chęć uczestnictwa zgłosiło 16 osób, w bloku architektury krajobrazu – 16 osób, w bloku weterynarii – 8 osób, w bloku produkcji zwierzęcej – 6 osób, a w bloku produkcji roślinnej – 6 osób oraz w bloku gastronomii – 7 osób i bloku technologii żywności – 8 osób. Razem – 51 uczniów pod opieką 8 nauczycieli.

Poziom eliminacji szkolnych nie był łatwy, uczestnicy OWiUR musieli wykazać się szeroką  znajomością merytoryczną zawodu pod względem posiadanych wiadomości – etap pisemny oraz wykazać się umiejętnościami praktycznymi – etap praktyczny. Po mozolnym rozwiązywaniu testów,  tylko nielicznym udało się przejść do etapu praktycznego, który wyłonił ostatecznie zwycięzców poszczególnych bloków zawodowych.

Na eliminacje okręgowe, które odbyły się 23.04.2021r. w Olsztynie, zakwalifikowało się 11 osób, a ostatecznie naszą szkołę reprezentowali:

  • Damian Krajza – blok produkcja zwierzęca.
  • Mateusz Gołaś – blok produkcja roślinna.
  • Konrad Kłos i Hubert Wrona – blok mechanizacja rolnictwa.
  • Karolina Wierzbicka, Jakub Młynarczyk i Gabriela Koziorzemska – blok weterynaria.
  • Wiktoria Gut i Weronika Górska – blok architektura krajobrazu.
  • Alicja Szuszczewicz – blok gastronomia.

Podczas eliminacji okręgowych było jeszcze trudniej, ponieważ każdy musiał zmierzyć się z testem i zadaniem praktycznym, a uczniowie z konkurujących szkół też dzielnie walczyli.

Wyniki eliminacji okręgowych w całości uzyskaliśmy dopiero w czwartek, 27.04.2021r.  

Hura !!!!!!!!!! Nasza szkoła wypadła całkiem dobrze.

W bloku mechanizacji rolnictwa I miejsce zajął Hubert Wrona, w bloku architektury krajobrazu dwa pierwsze miejsca zdobyły nasze dziewczyny z architektury: Wiktoria Gut i Weronika Górska. Wszystkie 3 osoby zostały zakwalifikowane na eliminacje centralne, które odbędą się na Uniwersytecie Przyrodniczym  w Bydgoszczy w dniach 28 – 29 maja 2021 r.

Dobrze wypadła też Alicja Szuszczewicz, zajmując IV miejsce z  bloku  gastronomii.

Bardzo cieszymy się, gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów na eliminacjach centralnych, które dają szansę zdobycia indeksu wyższej uczelni i pogłębiania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Nauczycielom składamy podziękowania za przygotowanie młodzieży do OWiUR, wiemy w jak trudnych warunkach przyszło im pracować. Życzymy, aby laureatów było w przyszłości  jak najwięcej.

 

Dorota Kuchcińska

Dyplom-OWIUR-2021.jpg

Skip to content