Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Młodość i talent są jak skrzydła, które rosną  u ramion. By móc rozwijać skrzydła potrzebna jest motywacja, ciężka praca, chęci i odwaga do podejmowania wyzwań. Kiedy ma się już skrzydła u ramion, możliwe jest oderwanie się od bezpiecznych miejsc i samodzielny lot ku nowemu. Nasz wieszcz narodowy apelował: „Młodości, ty nad poziomy wylatuj”. Jak realizować to przesłanie?

30 kwietnia 2021 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość pożegnania klas maturalnych, zwana w szkolnej tradycji „Ostatnim dzwonkiem”. Motywem przewodnim tego spotkania  były skrzydła, które mają motywować i nieść w życie naszych absolwentów, do czego nawiązywała tematyczna dekoracja ptaków zrywających się do lotu w podniebną, słoneczną przestrzeń utrzymaną w kolorystyce niebiesko – zielono – żółtej, odwołującej się do przyjętej w tradycji szkolnej symboliki kolorów bloków kształcenia .

W chłodny ranek,  w hali Olimpii  uczniowie klas czwartych po raz ostatni spotkali się we wspólnym gronie. Konferansjerami apelu były Urszula Duda i Oliwia Szyrwińska, uczennice klasy 3LT. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Dyrektor Szkoły pan Jan Mickiewicz, wicedyrektorzy: pani Lucyna Olszewska i pan  Zbigniew Bodnar, kierownik internatu pani Genowefa Jasionek, kierownik kształcenia praktycznego pani Dorota Kuchcińska, przewodnicząca rady rodziców pani Anna Tyc oraz wychowawcy, nauczyciele, zaproszeni rodzice i reprezentanci braci uczniowskiej.

 

Uwaga wszystkich skierowana była na:

  • klasę 4 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z wychowawczynią  panią Moniką Nowak,
  • klasę 4 Technikum Weterynaryjnego i Technikum Architektury krajobrazu z wychowawczynią  panią Barbarą Jagieło,
  • klasę 4 Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki wraz z wychowawcą panem Markiem Stokłosą.

 

Apel rozpoczęło uroczyste wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu narodowego. Mistrz Ceremoniału Szkoły pan Andrzej Sienkiewicz odwołał się do  szczególnej  rangi i pokoleniowego znaczenia sztandaru oraz wyróżnił reprezentantów pocztu i dokonał  zaprzysiężenia nowych uczniów. Ustępujący członkowie pocztu: chorąży Hubert Wrona i przyboczne Aleksandra Karaś oraz Wiktoria Kłosiewicz zaszczytnie pełnili swoją funkcję. W nowy skład pocztu sztandarowego weszli: chorąży Krystian Maląg z klasy 3BT oraz Amelia Kuba i Zofia Bejnarowicz uczennice klasy 3LT.

W tym roku szkolnym zgodnie z projektem „Narodowego czytania” dziełem, które patronuje uroczystościom jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Pożegnalną rozmowę na podstawie tej tragedii zaprezentowały:   wychowawczyni klasy IV LTH pani Barbara Jagieło i jej wychowanka Weronika Górska. 

Następnie dyrektor pan Jan Mickiewicz skierował do uczniów i nauczycieli słowa refleksji i podsumowania ukończonego etapu. W wystąpieniu dyrektor odwołał się do trudnego doświadczenia nauki w czasie pandemii, czasu który zabrał wszystkim wspólne relacje, rozdzielił edukacyjną więź i stał się próbą dojrzałości i odpowiedzialności za proces edukacyjny. Zachętą do pracy jest jednak wytrwałość. Pan dyrektor podkreślił, że największą wartością dla młodych jest czerpanie mądrości z książek. Jak wiele dzieł czeka jeszcze na „otwarcie”, jak bardzo są one młodym ludziom potrzebne do szczęścia. Dodatkowo każdy z absolwentów otrzymał okolicznościowy egzemplarz  gazetki „Szkolne Newsy”. Redaktor pani Marzena Cogiel i  skład redakcyjny zamieścili w niej fakty i wydarzenia,  by zostały w pamięci ze szkolnych dni dla tych, którzy tak niedawno rozpoczynali naukę…

Dobry wzór jest jak drogowskaz, nie zgubisz drogi, nie stracisz czasu, tylko idź jego śladem. Wzorem w zdobyciu celu jest odznaka Absolwenta Roku. To najwyższa nagroda przyznawana za wysokie wyniki w nauce i godne reprezentowanie szkoły. W tym roku na ten zaszczytny tytuł zasłużyła Marzena Domnik z klasy IV PT.  Wyróżniona tytułem uczennica, dziękowała za wspieranie jej edukacyjnej ścieżki, atmosferę życzliwości i wsparcia ze strony nauczycieli i braci uczniowskiej. Uczennica podkreśliła także miłą atmosferę w szkolnym internacie, która zapewniła jej komfort nauki i rozwój w grupie rówieśników.

Także rodzicom najlepszych uczniów wręczono listy gratulacyjne w podziękowaniu za wspieranie swoich dzieci zasadami i sumienną  pracą. Tylko takim wychowaniem  osiągnąć można sukces.

 

Zakończenie edukacji to również podsumowanie dokonań uczniów, którzy rozwijali swoje pasje, talent, osiągali różne sukcesy i nauczyli się rozumieć swoje mocne i słabe strony.

Pani kierownik internatu Genowefa Jasionek podkreśliła, że tradycją jest coroczne pożegnanie absolwentów przez społeczność internatu. Niestety w tym roku szkolnym, z przyczyn pandemii, nie dane było spotkać się we wspólnym gronie. Niemniej każdy z wychowanków otrzymał symboliczny dyplom i tytuł nadany w plebiscycie przez wychowawców i Radę Internatu. Wewnętrzna więź trwa, gdy czujemy się wzajemnie sobie potrzebni i  bliscy.

Wystąpienie kierownik praktycznej nauki zawodu pani  Doroty Kuchcińskiej dotyczyło zdobytych uprawnień i osiągnięć uczniów klas maturalnych.

Absolwentów pożegnał także w imieniu braci uczniowskiej zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Albert Sęder. W przemówieniu stwierdził, że kolejne klasy kroczą śladami absolwentów, naśladują, podpatrują, czerpią inspiracje. Szkoda, że czas mija tak szybko, a dorastanie to czas prób i błędów. Wszyscy będą tęsknili za Waszą obecnością. Słodkim prezentem od SU były lukrowane babeczki, zaś klasa IV PT za zwycięstwo w szkolnej akcji charytatywnej otrzymała pamiątkowe skarbonki. Wśród rozbrzmiewającego w tle utworu „Dozwolone od lat 18” zespołu Czerwone Gitary, uczennice klasy trzeciej PT  rozdały absolwentom symboliczne granatowe birety, które podkreśliły pasowanie na absolwenta. Z muzyczną dedykacją dla absolwentów wystąpiła Karolina Pytlak z klasy  III LT w utworze Marka Grechuty „Dni, których jeszcze nie znamy”.

Przepustką w dorosłe życie są świadectwa ukończenia szkoły,  wiec ten moment był punktem kulminacyjnym apelu. Wręczenie świadectw i nagród, podziękowania wychowawcom klas maturalnych przez Dyrekcję Szkoły były nagrodą za wysiłek, ambicje i uzyskane noty. Wyróżniono uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką frekwencję oraz zaangażowanie w życie szkoły.

Apel zakończono wyprowadzeniem sztandaru, po czym dla wszystkich zabrzmiał ostatni szkolny dzwonek.

Za przygotowanie uroczystości dziękujemy Dyrekcji naszej szkoły oraz paniom: Genowefie Jasionek, Magdzie Jurkiewicz, Magdalenie Witkowskiej-Hrycek, Stelli Stukanowej, Eleonorze Bronakowskiej, Marzenie Cogiel i Dorocie Pateckiej a także panom: Andrzejowi Sienkiewiczowi, Cezaremu Tyszce, Jackowi Dziemiańczykowi, Grzegorzowi Kocińskiemu i Danielowi Siemieniako. Nad dźwiękiem czuwał Michał Kulik z klasy III BT. Dziękujemy za przybycie i przygotowanie upominków przedstawicielom klas trzecich i ich wychowawcom oraz SU.

„Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie „nie  wiem” Ogromna siła wyobrażeń….”  to  często sprzeczności, które są wewnętrznym motorem działania ludzi młodych. Niech żywioły młodości dodają Wam skrzydeł na dalszych drogach życia… Powodzenia, Absolwenci!

Magda Jurkiewicz

Książeczka pamiątkowa z internatu

https://www.storyjumper.com/book/read/104944626/608accae6e55b#

 

Materiał wideo:

Skip to content