A NASZE DRZEWA NIECH SZUMIĄ…

Las jest wyjątkowo cennym siedliskiem dla człowieka. Pełni wiele funkcji, m in. dostarcza mieszkańcom Ziemi tlen niezbędny do oddychania i jest źródłem drewna – niezbędnego surowca budowlanego. Lasy Państwowe gospodarują zasobami leśnymi w sposób racjonalny,  w miejscu jednego wyciętego drzewa sadzi się ok. 13 młodych. Obecnie odchodzi się już od dużych jednogatunkowych obsadzeni, zwiększa się również udział innych gatunków niż sosna, głównie liściastych. 

Uczniowie naszej szkoły wraz z Samorządem Uczniowskim w piątek  16.04.2021r.  w ramach zajęć praktycznych brali udział w sadzeniu lasu w Nadleśnictwie Srokowo niedaleko Wilczego Szańca. Teren po wcześniejszej wycince został odpowiednio przygotowany i udostępniony młodzieży do wykonania zalesienia. Uczniowie klasy 2 BTH i 2FTL (technik rolnik) wraz z opiekunami zajęć praktycznych panią Karoliną Janowicz i panią Magdaleną Witkowską – Hrycek przy wsparciu Samorządu Uczniowskiego i pracowników Nadleśnictwa Srokowo posadzili ok 500 dębów. Były to sadzonki z nagim systemem korzeniowym, których posadzenie wymagało od uczniów zręczności i wytężonej pracy, ponieważ warunkiem poprawnego posadzenia było wykopanie dołów na głębokość 20 cm w gliniastej glebie. Wykonane zadanie przyniosło młodzieży wiele satysfakcji i dumy ze swojego czynnego wkładu w przyszłość naszej planety. Działania te są częścią obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole.

Po pracy uczniowie spędzili czas przy ognisku, częstując się przygotowanym przez Nadleśnictwo Srokowo i Dyrekcję naszej szkoły poczęstunkiem.  

Dziękujemy panu Dyrektorowi za umożliwienie realizacji zajęć praktycznych na świeżym powietrzu, w lesie, z dala od komputerów.

 

                                                                                   Magdalena Witkowska – Hrycek

Skip to content