DZIEŃ ZIEMI – dołącz do nas!

Dzień Ziemi znany jest jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi. To największe na świecie święto ekologiczne, obchodzone od 1970r. Jako pierwszy z ideą Dnia Ziemi wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. W Polsce obchody  zostały zapoczątkowane w 1990 r.

Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw
w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności
za Ziemię. To największe ekologiczne święto obchodzone jest obecnie w 192 krajach.

Tegoroczne obchody, odbywają się pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”.

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi z powodu epidemii SARS-Cov-2, obchody Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole odbędą się nieco inaczej.  W małych grupach stworzymy plakaty dotyczące idei Dnia Ziemi, posprzątamy tereny zielone, posadzimy drzewa. Zachęcamy także do wzięcia udziału w konkursie szkolnym organizowanym przez Panią Agnieszkę Giedrys. Wystarczy wykonać prezentację multimedialną w programie Microsoft PowerPoint na temat:

Odnawialne źródła energii w kontekście globalnego ocieplenia klimatu”.
To ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska, szczególnie istotne w kontekście Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania i stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która zobowiązuje nas do zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

Wytyczne przesyłanych prezentacji:

Prezentacja powinna zawierać:

  1. Liczba slajdów: 30 – 35 (w tym stronę tytułową).
  2. Krótką charakterystykę:

         – odnawialnych źródeł energii,

         – zmian klimatycznych w minionych epokach geologicznych i dziś.

  1. Zaproponowane sposoby ograniczania emisji związków pochodzących
    z eksploatacji paliw kopalnych za pomocą wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  2. Innowacje rynkowe w obszarze odnawialnych źródeł energii.
  3. Literaturę, na podstawie, której wykonano prezentację multimedialną (ostatni slajd).

Do udziału w konkursie mogą przystąpić wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Prace należy przesyłać do 25 kwietnia na adres: agnieszka.giedrys@wp.pl.

Po rozstrzygnięciu konkursu, laureat zostanie poinformowany, a nagroda rzeczowa będzie czekała w szkole. Powodzenia.

Zachęcamy również do lektury w e-podręcznikach:

https://epodreczniki.pl/a/globalne-ocieplenie/DF85YQ6FW

https://epodreczniki.pl/a/problemy-wynikajace-z-eksploatacji-zasobow-odnawialnych-i-nieodnawialnych-ziemi/D14oId93a#iY0sHydOux_d5e111

Skip to content