Młodzieżowa Rada Internatu w roku szkolnym 2020/2021

15 września odbyły  się wybory do Młodzieżowej Rady Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Spośród przedstawicieli grup wychowawczych młodzież wybrała zarząd MRI. W wyniku głosowania w skład zarządu weszli:

  1. Przewodniczący – Jakub Szuchalski
  2. Zastępca przewodniczącego – Wiktoria Łuszcz
  3. Sekretarz – Natalia Gnatkowska
  4. Skarbnik– Krystian Maląg

          Wśród wielu zadań zarządu jest przede wszystkim dbanie o dobre imię internatu, szanowanie i wzbogacanie jego tradycji, reprezentowanie ogółu wychowanków oraz uczestniczenie w planowaniu i realizacji pracy opiekuńczo – wychowawczej i gospodarczej internatu. Określiliśmy zasady działania poszczególnych sekcji: porządkowej, nauki, wolontariatu, plastycznej i kulturalnej. Omówiliśmy najbliższe internatowe wydarzenia i imprezy m.in. „Wyczochrany pokój”- konkurs czystości, „Pomagam, bo lubię”- korepetycje koleżeńskie.  

Nad prawidłowością wyborów do Młodzieżowej Rady Internatu czuwała komisja w składzie: Oliwier Engelhardt,  Paweł Grzyb, Patryk Dowejko oraz opiekun MRI pani Iwona Dźwil Zebranie protokołowała Natalia Gnatkowska. 

 

Młodzieżowa Rada Internatu reprezentuje całą społeczność internacką. A oto i oni:

Opracowała: Iwona Dźwil

Dodaj komentarz

Skip to content