Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 „To człowiek człowiekowi  najbardziej potrzebny jest do szczęścia”

Rok szkolny 2020/2021 zaczął  się zupełnie inaczej niż poprzedni – w dobie koronawirusa – z licznymi ograniczeniami sanitarnymi i zasadami bezpieczeństwa. We wszystkich szkołach nauka będzie się odbywać stacjonarnie, ale placówki są też przygotowane na pracę zdalną.

W ZSCKR w Karolewie  zgodnie z tradycją, najpierw odprawiona została Msza Święta w Kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. Zaangażowanie młodzieży pod kierunkiem katechetki pani Niny Sawickiej wyraziło się w muzycznej oprawie liturgii. Nasi uczniowie uczestniczyli również w służbie liturgicznej ołtarza.

Apel szkolny rozpoczął się na placu przy fontannie, wśród promieni słońca, uśmiechów i nadziei na twarzach wszystkich zgromadzonych. Mistrz Ceremoniału Szkolnego Pan Andrzej Sienkiewicz czuwał nad przebiegiem spotkania- wprowadzono Sztandar Szkoły a następnie wśród słów hymnu narodowego dumnie powiewała nasza biało-czerwona, którą reprezentanci pocztu sztandarowego umieścili na maszcie.

To ważne by celebrować takie momenty, zwłaszcza wśród naszej społeczności szkolnej, bo one nas solidaryzują i jednoczą. Dyrektor Zespołu pan Jan Mickiewicz powitał zgromadzonych nauczycieli, uczniów i rodziców oraz wyraził nadzieje na bezpieczny i udany rok szkolny. Dyrektor dokonał również prezentacji nauczycieli i szczególnie gorąco powitał uczniów pięciu klas pierwszych. Do naszej szkolnej braci dołączyły klasy :

I HTP   -wychowawca Pani Marzena Cogiel

I LT     -wychowawca pani Agnieszka Giedrys

I BT     -wychowawca Pan  Przemysław Sulowski

I BTF   -wychowawca Pan Jacek Lipka

I ABB  -wychowawca Pan Andrzej Sienkiewicz

Każdy z nas jest przyzwyczajony do osobistego rytmu życia, na który wpływają czynniki środowiskowe jak i nauka w szkole.

Otoczenie szkoły w Karolewie jest dodatkowym atutem- zielona przestrzeń łączy się z zabytkową architekturą budynków, pobliskim internatem i spacerowymi alejami. Wystarczy mieć oczy szeroko otwarte oraz pamiętać o pięknych zdjęciach często zamieszczanych na stronie internetowej  naszej szkoły

Wprowadza to  do codziennego życia harmonię i przewidywalność.

Jednak przymusowa izolacja społeczna i praca zdalna spowodowały, że musieliśmy zrezygnować z harmonogramu dnia, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Dla wielu osób praca stała się domem, a dom stał się pracą. Wszyscy tęskniliśmy za „normalną” szkołą, izolacja,
siedzenie w domu, brak kontaktu z kolegami i przyjaciółmi…zmienił nas w ludzi niepewnych, samotnych i zagubionych.

Wielu z Was już  na pierwszych lekcjach  zgodnie stwierdziło, że nie da się zastąpić roli i obecności nauczycieli i form lekcji w szkole, warsztatów, pracowni czy nauki jazdy.
Długotrwałym skutkiem tego doświadczenia drodzy uczniowie  niech  będzie zmiana Waszego  nastawienia do nauki. Bądźcie aktywni i życzliwi, doceniajcie  obecność wśród innych, cieszcie się nauką i pracą każdego dnia.

Szkoła rolnicza  w Karolewie ma dla Was bogatą ofertę edukacyjną, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, w których warto rozwijać pasje, zajęcia sportowe, które zniwelują szkolny stres i rozpierająca Was energię.

Zaś „życie” nowoczesnego  internatu „Kormoran” wciągnie Was , zanim zdążycie się na dobre rozgościć.

Już od września szanujmy siebie i czas wspólnych zajęć edukacyjnych.

Do tego dodajmy energię, dobre odżywianie i odcięcie się od złych wiadomości. I szansa na zachowanie jasności  umysłu i poczucia zadowolenia z życia może nam tylko wzrosnąć.

A jak wiadomo szczęśliwi  -nauczyciele i uczniowie- czasu nie liczą….

 

Dodaj komentarz

Skip to content