OSTATNI DZWONEK

„W każdym z nas jest motyl, który potrzebuje czasu, aby w pełni rozwinąć skrzydła…” – to myśl przewodnia, która towarzyszyła sześćdziesięciorgu naszych tegorocznych absolwentów podczas przesuniętej w czasie uroczystości wręczenia świadectw. Potrzebę podsumowania cyklu edukacji odczuwaliśmy wszyscy, ale najbardziej cieszy fakt, że odczuwali ją nasi absolwenci, o czym świadczy ich niemal 100% frekwencja. Spojrzenia w oczy, ciepłe słowa, wspomnienia i życzenia towarzyszyły tym szczególnym chwilom. Nie zabrakło gratulacji, dyplomów i upominków od dyrekcji, wychowawców klas maturalnych, uczniów i wychowawców klas trzecich.

Ostatni dzwonek rozpoczął się, zgodnie z ceremoniałem szkoły, przekazaniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego, po czym wystąpił dyrektor szkoły pan Jan Mickiewicz, który pogratulował absolwentom uzyskania świadectwa kończącego etap edukacji w szkole średniej. Złożył również gratulacje Łukaszowi Dzieńkowskiemu z klasy IV BTF oraz wręczył najwyższe wyróżnienie jakie może otrzymać absolwent jednej ze szkół Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie – medal i tytuł „Absolwenta Roku”. List gratulacyjny otrzymali również rodzice Łukasza.

W treści przemówienia laureata znalazły się refleksje dotyczące czteroletniej wędrówki edukacyjnej w naszej szkole oraz podziękowania tym, którzy okazywali troskę i wsparcie na tej drodze: rodzicom, gronu pedagogicznemu, koleżance i kolegom z klasy. W imieniu rocznika 2020 Łukasz przekazał również wyrazy wdzięczności nauczycielom naszej szkoły za przekazaną wiedzę i zdobyte umiejętności  w przyjaznej atmosferze, które będą procentowały w ich dorosłym życiu.

Drodzy Absolwenci, wierzymy, że osiągnęliście gotowość do samodzielnego lotu w dorosłość. Rozwijajcie skrzydła i spełniajcie swoje marzenia, a dźwięk szkolnego dzwonka niech kojarzy się Wam  z miejscem, z którego wyfruwacie w świat!

Za niezawodne wsparcie w przygotowaniu uroczystości serdecznie dziękujemy paniom: Genowefie Jasionek, Eleonorze Bronakowskiej, Iwonie Dźwil, Monice Nowak, Katarzynie Kłek, Barbarze Jagieło, Małgorzacie Pateckiej oraz panom: Andrzejowi Sienkiewiczowi, Grzegorzowi Kocińskiemu, Danielowi Siemieniako, Zbigniewowi Łukasikowi, Adamowi Kosiorkowi, Cezaremu Tyszce, Markowi Stokłosie.

Lucyna Olszewska

 

Dodaj komentarz

Skip to content