Z Grecją i o Grecji…..

Nasi uczniowie w kolejnych spotkaniach, przygotowujących ich do odbycia praktyki zawodowej w Grecji, zdobywali umiejętności niezbędne do samodzielnego komunikowania się i do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Jednym z celów przewodnich kolejnych modułów spotkań było zaznajomienie z problemem odmienności  kręgu kulturowego oraz różnorodności form kultury materialnej i niematerialnej, z którą na co dzień nie mamy możliwości obcowania.

Kształcenie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej było pierwszym zadaniem grupy. Wyruszyliśmy więc we wspólną podróż przez Ateny, Delfy, Akropol, Mykeny, Korynt. Prezentacje multimedialne, zdjęcia i ciekawostki sprawdzone przez turystów, -pozwoliły uczniom dostrzec, docenić i rozumieć osiągnięcia Greków, wartość symboli kultury a także walory turystyczne tego kraju. Atrakcją były również typowe zwroty  grzecznościowe, nazwy dni tygodnia czy liczebniki.

Wśród realizowanej tematyki zajęć znalazły się:

a) Świadectwa kultury:

– materialne i duchowe dobra kultury, ich rodzaje, wartość i funkcja kulturotwórcza

b) Starożytna Grecja:

wierzenia, teatr, igrzyska olimpijskie, sztuka

– kultura narodowa

c) Warunki fizyczno-geograficzne Półwyspu Bałkańskiego:

– położenie Grecji, klimat, sytuacja społeczno-ekonomiczna

-turystyczne atrakcje

-system  edukacji

-potrawy kuchni greckiej, tradycje kulinarne.

 

Najciekawsze jednak dla młodych praktykantów okazały się zajęcia pod hasłem: „Obalamy stereotypy„. Zainicjowana dyskusja problemowa na temat różnic kulturowych, utrwalonych schematów dotyczących postrzegania i oceny zarówno Polaków jak i Greków, stała się ciekawym doświadczeniem. No cóż… sjesta,  czy gorące plaże pozostają na razie tylko kwestią…czasu. Zorganizowaliśmy również turniej. Drużyny rywalizowały ze sobą w wykonywaniu różnych wyzwań, lub licytowały się w „walce” by „Nie udawać Greka”.

Na pewno wszyscy już wiemy, że Grek Zorba to nie wszystko, a greckie „nie” oznacza „tak”.

Dziękuje wszystkim uczestnikom spotkań, którzy z zaangażowaniem współpracowali ze sobą. Kreatywna postawa uczniów wpłynęła na atmosferę zajęć i dostarczyła nam wszystkim nowej wiedzy i cennych umiejętności społeczno-komunikacyjnych.

Magda Jurkiewicz

Dodaj komentarz

Skip to content