PROJEKT EDUKACYJNY Z JĘZYKA POLSKIEGO: „Na dziennikarskim szlaku” na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa

 Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie.

Bolesław Prus „Lalka”

PROJEKT EDUKACYJNY Z JĘZYKA POLSKIEGO:

„Na dziennikarskim szlaku” na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa

 

Po Soplicowie przyszedł czas na XIX- wieczną Warszawę. Klasy trzecie uczestniczyły w projekcie edukacyjnym z języka polskiego „Na dziennikarskim szlaku” w oparciu o powieść pozytywistyczną Bolesława Prusa „Lalka”.

Ponieważ Bolesław Prus był nie tylko pisarzem, ale również dziennikarzem, uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności redagowania tekstu z wykorzystaniem stylu publicystycznego. To nie jedyny cel projektu. Przede wszystkim miał służyć utrwaleniu znajomości  treści i wymowy lektury obowiązkowej, doskonaleniu umiejętności edytorskich tekstu i pracy zespołowej.

Zadanie pierwsze polegało na zredagowaniu gazety odwołującej się do fabuły i problematyki powieści, kontekstu epoki. Gazety współczesnej, ale nawiązującej do tradycji pozytywistycznej prasy, stąd tytuły: Kurier Warszawski, Kurier Codzienny, Tygodnik Ilustrowany. Wybór nie był przypadkowy.  Z wszystkimi współpracował autor „Lalki”.

Nawiązując do pozytywistycznej idei pracy organicznej, każdy uczeń miał  zredagować jedną stronę na tyle dobrze, by cały numer klasowy otrzymał jak najwięcej punktów. Każdy zespół posiadał swojego redaktora naczelnego. Nad całością czuwali: Weronika Szatrawska( III BBT), Weronika Górska(III LTH), Marzena Domnik( III PT) i Kacper Birbach(III ABT)

Co można znaleźć w naszych gazetach? Wywiady z bohaterami, recenzje, reportaże o tematyce społecznej, turystycznej, wiadomości prasowe, artykuły informacyjne, felietony, ogłoszenia drobne, rozrywkę. Każdy klasowy dziennikarz miał się wykazać znajomością treści „Lalki”, wiedzą o epoce, umiejętnością redagowania tekstów publicystycznych, znajomością zasad edytowania tekstu. Poziom prac był bardzo różny. Niektóre teksty były ciekawe, poprawne pod względem merytorycznym, ale niekoniecznie językowym. Były zachęcające do czytania tytuły lub wręcz przeciwnie. Trafnie dobrane zdjęcia, ale wpadki też się zdarzały.       

Komisja oceniająca w składzie:  pani Lucyna Olszewska- nauczyciel j. polskiego; przewodniczący, pani Katarzyna Dziębowska- nauczyciel-bibliotekarz, pani Janina Fąderska- nauczyciel-bibliotekarz, pani Karolina Janowicz- nauczyciel informatyki, pan Grzegorz Kociński- informatyk przyznała punkty:

Kl.III PT-21 na 25, Kl.III LTH-15, Kl. III ABT-12, Kl.III BBT-8

Druga część projektu polegała na zainscenizowaniu konferencji prasowej z udziałem Wokulskiego lub Izabeli. Każda klasa miała wybrać odtwórcę głównej postaci i sześciu dziennikarzy reprezentujących warszawską prasę. Mogliśmy zobaczyć dwie Izabele całkiem odmienne, jedna kokieteryjna, druga bardziej refleksyjna. I dwa wcielenia Wokulskiego: jeden skryty, drugi lubił się przechwalać. Pytania najczęściej dotyczyły miłości, relacji damsko-męskich, ojczyzny. Komisja dokonała następującej oceny:

Kl. III PT-14 na 15, Kl. III ABT-14, Kl. III BBT-13, Kl. III LTH-7

 

            Po podliczeniu punktów za obie części projektu wyniki przedstawiają się tak:

I miejsce i wygrana w konkursie- klasa III PT- 35 punktów na 40

II miejsce- klasa III ABT-26 punktów

III miejsce-klasa III LTH- 22 punkty

IV miejsce- klasa III BBT- 21 punktów

 

Zwycięska klasa w czasie spotkania wigilijnego otrzymała pamiątkowy dyplom i 100 zł, by jak na pozytywistycznych filantropów przystało, przekazać je na cele charytatywne.

Dziękuję wszystkim uczniom klas trzecich za pokazanie „zdrowego klasowego organizmu” i zrozumienie, że takie działania przybliżają nas do sukcesu w projekcie: „Matura 2021”.

Podziękowania kieruję również  do pana dyrektora Jana Mickiewicza, pani wicedyrektor Lucyny Olszewskiej, pani Katarzyny Dziębowskiej, pani Janiny Fąderskiej, pani Karoliny Janowicz i  pana Grzegorza Kocińskiego za współpracę i  wspieranie działań zmierzających do rozwoju naszej młodzieży.

Marzena Cogiel

 

 

 

 

           

 

 

 

Dodaj komentarz

Skip to content