Szkolne Eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych edycja XLIV

Jak co roku w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych edycja XLIV.  Ideą Olimpiady jest już od 44 lat promowanie rolnictwa w środowisku lokalnym i w kraju. Spełnia ona również bardzo istotną funkcję wychowawczą, jest bowiem ważnym czynnikiem pozytywnie motywującym do dodatkowego wysiłku, pracy nad doskonaleniem samego siebie oraz potrzeby samokształcenia.

 Uczniowie poszczególnych zawodów mogli brać udział w eliminacjach szkolnych w 5 blokach tematycznych. W bloku mechanizacji rolnictwo chęć uczestnictwa zgłosiło 16 osób, w bloku architektury krajobrazu – 16 osób, w bloku weterynarii – 10 osób, w bloku produkcji zwierzęcej – 9 osób, a w bloku produkcji roślinnej – 9 osób oraz w bloku gastronomii – 22 osoby i bloku technologii żywności – 6 osób. Razem – 79 uczniów i 12 nauczycieli.

Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w eliminacjach szkolnych OWiUR, a zwycięzcom poszczególnych bloków życzymy powodzenia na eliminacjach okręgowych, które odbędą się w kwietniu. Dziękujemy bardzo wszystkim nauczycielom zaangażowanym za przygotowanie uczniów do olimpiady oraz za przygotowanie stanowisk praktycznych i nadzorowanie przebiegu olimpiady.

Uczestnicy OWiUR musieli wykazać się  olbrzymią znajomością merytoryczną zawodu pod względem posiadanych wiadomości – etap pisemny oraz wykazać się umiejętnościami praktycznymi – etap praktyczny. Po mozolnym rozwiązywaniu testów tylko nielicznym udało się przejść do etapu praktycznego, który wyłonił ostatecznie zwycięzców poszczególnych bloków zawodowych.

I tak ostatecznie wyniki olimpiady w poszczególnych blokach przedstawiają się następująco:

  • Blok mechanizacji rolnictwa:

III miejsce – Hubert Wrona

II miejsce – Konrad Okoniewski

I miejsce – Michał Kuchnicki

  • Blok weterynarii :

III miejsce – Wiktoria Konopka

II miejsce – Jarosław Koszła

I miejsce – Emilia Hałabuda

  • Blok architektury krajobrazu :

III miejsce – Agata Tabojka

II miejsce – Patryk Wysocki

I miejsce – Dominika Zyśk

  • Blok gastronomiczny :

III miejsce – Anna Rudnicka

II miejsce – Sylwia Kaźmierczak

I miejsce – Kamil Dembowski

  • Blok technologii żywności :

III miejsce – Natalia Chylak

II miejsce –   Karolina Mazurek

I miejsce – Marzena Domnik

  • Blok produkcja roślinna :

III miejsce – Sebastian Sokołowski

II miejsce – Piotr Markowicz

I miejsce – Łukasz Dzieńkowski

  • Blok produkcji zwierzęcej :

III miejsce – Łukasz Dzieńkowski

II miejsce – Natalia Rajs

I miejsce – Nikolas Behrendt

Na eliminacje okręgowe zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Blok mechanizacji rolnictwa:

Michał Kuchnicki  i Konrad Okoniewski

 

Blok weterynarii :

Emilia Hałabuda, Jarosław Koszła, Wiktoria Konopka

 

Blok architektury krajobrazu :

Dominika Zyśk i Patryk Wysocki

 

Blok gastronomiczny :

Kamil Dembowski

 

Blok technologii żywności :

Marzena Domnik i Karolina Mazurek

 

Blok produkcja roślinna :

Łukasz Dzieńkowski i Piotr Markowicz

 

Blok produkcji zwierzęcej :

Nikolas Behrendt i Natalia Rajs

                                                                                                                                               Dorota Kuchcińska

Dodaj komentarz

Skip to content