I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży ”Moja Wizja Zero-Strategia Prewencji w Rolnictwie”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży ”Moja Wizja Zero-Strategia Prewencji w Rolnictwie”.

Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży właściwych zachowań związanych z pracą w gospodarstwie rolnym oraz popularyzowanie 7 Złotych Zasad Wizji Zero:

  • Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.
  • Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.
  • Zdefiniuj cele – stwórz program.
  • Zapewnij zdrowy i bezpieczny system – dobrze zorganizowany.
  • Zapewnij zdrowe i bezpieczne środowisko przy maszynach, narzędziach i na stanowiskach pracy.
  • Zwiększaj kwalifikacje – rozwijaj kompetencje.
  • Inwestuj w ludzi – motywuj przez uczestnictwo.

Konkurs miał charakter otwarty kierowany do osób w wieku 15-24 lat. Wzięło w nim udział 72 uczestników, a komisja konkursowa pod przewodnictwem prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik zakwalifikowała do konkursu 60 filmów, które cechowały się zgodnością z tematyką konkursu, oryginalnością i pomysłowością oraz walorami estetycznymi.

Podczas gali do uczestników i laureatów zwrócili się: Szymon Giżyński sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Aleksandra Hadzik prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  oraz Marcelo Abi-Ramia Caetano sekretarz generalny ISSA (nagranie wideo).

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Kaja Barton, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy, zam. w Bydgoszczy w woj. kujawsko-pomorskim,

II miejsce – Adam Rybitwa, Zespół Szkół CKR w Karolewie im. Franciszka Kamińskiego, zam. w Kolnie w  woj. warmińsko-mazurskim,

III miejsce – Michał Dudek, Zespół Szkół CKR im. Jana Pawła II w Brzostku, zam. w Jodłowej w woj. podkarpackim.

Wyróżnienia w konkursie otrzymali:

Maja Wołoszyn – Zespół Szkół CKR w Nowosielcach, zam. w Sanoku w woj. podkarpackim

Patrycja Bieniek – ZSR w Woli Osowińskiej, zam. w Borkach w woj. lubelskim

Kacper Zajma – Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, zam. w Kazimierzy Wielkiej w woj. Świętokrzyskim,

Wojciech Bartosiak – Zespół Szkół nr 2 w Krasnymstawie, zam. w Marysinie w woj. lubelskim.

Dyplomy uznania otrzymali dyrektorzy i nauczyciele ze szkół, których uczniowie odnieśli sukces w konkursie. W skład delegacji naszej szkoły weszli: Jan Mickiewicz – dyrektor oraz Adam Rybitwa – autor nagrodzonego filmu i Damian Myszczyński, który wystąpił w filmie i udostępnił miejsce jego realizacji. Delegacji towarzyszył Grzegorz Kociński, dzięki któremu wydarzenie mogło mieć profesjonalną oprawę fotograficzną. Gratulujemy naszym uczniom talentu, dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły i życzymy sukcesów w przyszłości.

Działania prewencyjne KRUS skierowane do dzieci i młodzieży mają na celu wykształcenie właściwych zachowań podczas przebywania i pracy w gospodarstwie rolnym, które zaprocentują w przyszłości poprawą bezpieczeństwa oraz zmniejszeniem liczby wypadków w rolnictwie. Organizacja konkursu jest jednym z działań propagujących zainaugurowaną w czerwcu tego roku Strategię „Wizji Zero” w sektorze rolniczym w Polsce. Głównym celem strategii jest zmniejszanie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych przez tworzenie lepszych warunków pracy i poprawę zdrowia rolników.

Współorganizatorami Konkursu były: MRiRW, PTUW, Fundacja PGE, ARiMR, KOWR, partnerem – PIP, partnerem medialnym – TVP Info.

Grzegorz Kociński

Film naszych laureatów

Dodaj komentarz

Skip to content