Narodowe Święto Niepodległości

„Jeszcze jeden listopad do okna zapukał

żółtych liści szelestem. I znów nas odszukał.

Nas, zapatrzonych w przeszłość.  W dni klęski i chwały

które nam po przodkach w spuściźnie zostały…”

11 listopada – to wyjątkowe święto dla wszystkich Polaków

Z okazji Święta Niepodległości  uczniowie klas drugich naszej szkoły 8 listopada 2019 roku przygotowali  scenariusz refleksyjno-patriotyczny. Społeczność szkolna zgromadziła się na placu apelowym przy budynku szkolnym Centrum, gdzie znajduje się głaz upamiętniający 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Pomnik jest inspirowany pomysłem uczennic 4 klasy technikum architektury krajobrazu: Dominiki Zyśk i Agaty Tabojka, wykonanym pod kierunkiem pani Natalii Bielińskiej. Projekt, który został wykonany, był laureatem konkursu „Świadectwa Niepodległej” organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydenta Miasta Elbląga.

Uczennice zaprojektowały rabatę z roślin wieloletnich ozdobioną biało-czerwoną wstęgą kwiatów jednorocznych oraz głazem pamiątkowym z cytatem Józefa Piłsudskiego „Niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym”. Głaz ten na prośbę Dyrekcji szkoły, został podarowany przez rodzinę naszego absolwenta Karola Szczecha.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, został odczytany fragment noweli Stefana Żeromskiego: „Rozdzióbią nas kruki, wrony”. Tradycja buduje historię a historia żyje czasem pokoleń, które najbardziej ze wszystkich wartości cenią sobie wolność. W tym kontekście rys historyczny odzyskania wolności i lokalnego patriotyzmu przedstawił pan dyrektor Jan Mickiewicz. Następnie Dyrektor Zespołu pan Jan Mickiewicz i wicedyrektorzy: pani Lucyna Olszewska i pan Zbigniew Bodnar złożyli symboliczną wiązankę kwiatów, wyrażającą wdzięczność nas wszystkich za to, że możemy żyć w wolnym kraju. Reprezentanci klas drugich recytowali wiersze oraz interpretowali słowo „wolność”.

Patriotą jest każdy, kto chce pracować dla Polski, dla którego ważna jest przyszłość tego kraju, przyszłość następnych pokoleń. Lokalny patriotyzm wyraża się codziennie  zdobywaniem wiedzy i umiejętności, integrowaniem społeczności szkolnej z mieszkańcami Karolewa. Tu i teraz tworzymy dialog pokoleń, dbamy  o otoczenie szkoły, ozdabiamy sale i pracownie, pracujemy w zespołach klasowych.

Pamięć regionalna  różnymi drogami prowadziła do niepodległości. Powinniśmy wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Następnie pan Andrzej Sienkiewicz – Mistrz Ceremoniału Szkoły dał komendę do odśpiewania przez klasy drugie pieśni patriotycznej „Rota”.

Dziękujemy za wzorową postawę uczniów i patriotyczną refleksję przygotowaną w scenariuszu apelu przez klasy drugie. Swoich uczniów do wystąpienia z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przygotowali wychowawcy klas drugich: pani Ewa Wereda, pani Agnieszka Pędzich, pani Magda Jurkiewicz, pan Cezary Tyszka. Nad nagłośnieniem i oprawą techniczną czuwał Michał Kulik z klasy 2 BT.

Prowadzący: Magda Jarmoła, klasa 2 PT i Krystian Maląg, klasa 2 TMR

Czytanie fragmentu noweli S. Żeromskiego „Rozdzióbią nas kruki, wrony”- Robert Gieglis i Kacper Olechnowicz z klasy  2 BT

Wiersze: „Polska” recytowały: Zosia Bejnarowicz i Oliwia Szyrwińska  klasa 2LT, „Niepodległość”: Weronika Filipiuk, Monika Wasylinko, Karolina Gagdzis  klasa 2 LT. W programie udział wzięli również: Mateusz Czajkowski, Dominik Burczak, Jarek Hetman  z kasy 2BT, Martyna Zborowska, Katarzyna Kownacka, Urszula Duda, Jakub Młynarczyk  z klasy 2 LT, Ania Rudnicka, Dariusz Chylak,  Kamil Zadrożny z klasy 2 PT.

Magda Jurkiewicz

 

Dodaj komentarz

Skip to content