PSI LOS NIE JEST NAM OBOJĘTNY

Począwszy od 4 października, kiedy to od 1931 roku obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt ustanowiony na konwencji ekologicznej we Florencji, do 30 października prowadzona była w naszej szkole akcja zbiórki karmy dla podopiecznych lokalnego schroniska dla zwierząt w Pudwągach.

Choć od ustanowienia święta minęło osiemdziesiąt osiem lat i świadomość dotycząca praw zwierząt zdecydowanie wzrosła, to jednak ilość schronisk dla bezdomnych zwierząt, ilość spraw za znęcanie się nad nimi i w końcu masowe wymieranie gatunków wyraźnie pokazuje, że zmiany, które zachodzą, są zdecydowanie niewystarczające i wiele jest jeszcze do zrobienia w tej kwestii. Celem Światowego Dnia Zwierząt i całego października jest zwrócenie uwagi na istnienie i potrzeby braci mniejszych. Uświadomienie ludziom, że zwierzęta, to czujące, żywe istoty, które mają swoje prawa. Istotne jest, aby zmieniać zachowania i stosunek ludzi do tych istot. Uwrażliwiać na ich często niełatwy los.

Wielu naszych uczniów, szczególnie z klas: IL4, IFTL, IH4P, IIBT, IIIPT, IIIABT i IVPT,  rozumiejąc te potrzeby i kierując się sercem, aktywnie zaangażowało się w akcję. Udało się zebrać ponad sto kilogramów pełnowartościowej karmy, którą przedstawiciele klas i indywidualni darczyńcy zawieźli do schroniska.

Podczas wizyty w placówce, młodzież miała okazję spotkać się ze zwierzakami, zobaczyć warunki w jakich one żyją oraz poznać pracowników, którzy na co dzień wkładają dużo serca i trudu, aby przywrócić zwierzętom nadzieję i wiarę w człowieka.

Serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi za umożliwienie przeprowadzenia akcji oraz wszystkim wychowawcom, którzy zmotywowali młodzież do udziału w tym przedsięwzięciu.

                                                                             

 Organizatorka akcji: Małgorzata Sokołowska

Dodaj komentarz

Skip to content