„Nie każdy może stać na czele wszystkich, ale każdy może pracować dla innych.”

Uczniowie naszego Zespołu  współpracują ze sobą. Samorząd Uczniowski to organ, który ożywia „monotonne” życie szkolne, przygotowuje plan pracy i czynnie angażuje się w działania społeczne.

To Wy – uczniowie – decydujecie, kto reprezentuje szkolną społeczność.

Zgodnie z planem SU zawsze na przełomie września i października wybieramy przedstawicieli do nowej kadencji.

27 września w szkolnej Sali Tradycji odbyło się głosowanie wszystkich klas Zespołu.

Uczniowie każdej klasy wraz z nauczycielem prowadzącym zajęcia, po złożeniu podpisu na liście obecności, oddawali swój głos na kandydatów i wrzucali kartę do urny wyborczej.

Karty do głosowania zawierające dane kandydatów oraz pieczęć szkoły przygotowała pani Karolina Janowicz, nad przebiegiem głosowania czuwała  komisja w składzie:

Przewodnicząca SU: Emilia Paszkiewicz, uczennice klasy IL4 Nikola Pietrzak i Dorota Brynkiewicz.

W głosowaniu wzięło udział 318 uczniów.

 

Kandydaci kolejno otrzymali następująca ilość ważnych  głosów:

Piotr Fal                      120

Albert Sęder                 74

Karolina Gagdzis         63

Weronika Górska         29

Maja Muzyka               26

 

Gratulujemy!!!

Dziękujemy za życzliwość i pomoc wszystkim nauczycielom, którzy przestrzegali  regulaminu głosowania.

Dodaj komentarz

Skip to content