Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Ucz się tak,

 jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął,

lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś.

 

 Słowa Konfucjusza niech staną się mottem nowego roku szkolnego 2019/2020, który z radością powitaliśmy w naszej szkole. Za nami wakacyjne przygody, słońce, odpoczynek, a przed nami obowiązki, wyzwania, nowe przyjaźnie. To wyjątkowy moment przede wszystkim dla uczniów stawiających pierwsze kroki w murach naszej szkoły. Do naszej społeczności dołączyło 196 uczniów( 99 absolwentów szkoły podstawowej i 97 gimnazjum).

 Inaugurację roku szkolnego rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Karolewie. Młodzież pod kierunkiem katechetki pani Niny Sawickiej oraz pani Doroty Kuchcińskiej przygotowała oprawę liturgiczną i śpiew. Ksiądz kanonik dr Kazimierz Żuchowski zwrócił uwagę na zagrożenia współczesnego świata czyhające na młodzież i szczególną rolę domu rodzinnego i szkoły w kierowaniu życiem młodego człowieka.

 Następnie powitanie społeczności szkolnej odbyło się w sali Olimpia. Zgodnie z Ceremoniałem Szkoły wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy, nad czym sprawował pieczę pan Andrzej Sienkiewicz. Dyrektor Zespołu pan Jan Mickiewicz w  swoim przemówieniu  powitał nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej szkole oraz uczniów klas pierwszych. Przedstawił kadrę kierowniczą: wicedyrektorów: panią Lucynę Olszewską, pana Zbigniewa Bodnara oraz kierownika kształcenia praktycznego panią Dorotę Kuchcińską, kierownik internatu panią Genowefę Jasionek. Następnie dokonał prezentacji  klas pierwszych i wychowawców. Wyraził nadzieję, że pierwszoklasiści szybko odnajdą się w nowej rzeczywistości szkolnej. Zarówno uczniom, jak i nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi życzył twórczych wyzwań i satysfakcji z wypełniania obowiązków. W swoim wystąpieniu Dyrektor szczególnie zwrócił uwagę na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamięć o tej tragicznej karcie naszej historii musi być częścią wychowania patriotycznego młodzieży.  

 Życzenia owocnej pracy obfitującej w sukcesy złożyli na ręce Dyrekcji Szkoły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

 Po oficjalnej części uroczystości uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami.

 Drodzy nauczyciele! Drodzy uczniowie!  Dziś wszyscy życzą Wam przede wszystkim sukcesów. Ale „prawdziwą miarą naszej wartości jest to, na ile nasz sukces jest przydatny dla innych” . Tylko takich sukcesów w nowym roku szkolnym życzmy sobie nawzajem i niech dokonują się one w atmosferze przyjaźni i zrozumienia.

Marzena Cogiel

Dodaj komentarz

Skip to content