Wycieczka do Wersalu Północy

               10 czerwca uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu wraz z nauczycielkami przedmiotów zawodowych panią Natalią Bielińską i panią Magdą Witkowską-Hrycek udali się na Podlasie, gdzie w ramach wyjazdu terenowego zrealizowane zostały kierunkowe zajęcia praktyczne.

                Pierwszym przystankiem było założenie pałacowo-parkowe Branickich w Białymstoku nazywane Wersalem Północy. Uczniowie zapoznali się tam z typowymi cechami baroku zarówno
w architekturze jak i w sztuce ogrodowej. Robiące ogromne wrażenie na obserwatorze osiowe założenie, będące dziełem słynnego francuskiego projektanta Andre le Notra (twórcy między innymi Ogrodów Królewskich w Wersalu), po zniszczeniach i latach dewastacji zostało zrekonstruowane według projektu Geralda Ciołka. Po przekroczeniu głównej bramy wejściowej uczniów przywitały symetryczne partery wodne otoczone regularnym układem lip drobnolistnych. Monumentalna bryła pałacu położonego na głównej osi założenia zaciekawiła młodzież swoim zwieńczeniem tzw. „grupą Atlasa” dźwigającą glob ziemski. Za pałacem rozciągał się położony na dwóch tarasach ogród. Górna część to osiem symetrycznych parterów ogrodowych, wśród których można rozpoznać trzy typy: haftowy z bukszpanowym ornamentem wypełniony białym i czerwonym piaskiem, wodny z basenem i fontanną oraz oranżeriowy z egzotycznymi drzewkami: pomarańczami, cytrynami i laurami. Kolejną, rzadko spotykaną formą roślinną, którą mogli zobaczyć uczniowie był boskiet – czyli kwatera porośnięta drzewami, w założeniu Branickich poprzecinany gwieździsto rozchodzącymi się alejkami. Ponadto w ogrodzie znajdował się będący w trakcie prac rewaloryzacyjnych układ wodny z kanałem  stawem. Niewątpliwą atrakcją ogrodu były rzeźby figuralne przedstawiające mitologiczne postaci: Wenus, Dianę, Kallipso, Apolla, Adonisa, Bachusa, Akteona i Afrodytę oraz wazy z wizerunkami maszkaronów, faunów i smoków. Zwieńczeniem alei z rzeźbami były dwa sfiknsy z puttami – jedne z nielicznych zachowanych oryginałów. Ponadto w ogrodzie uczniowie mogli na żywo zobaczyć przykłady ciekawych herm oraz fresków naściennych.

                Kolejnym punktem wycieczki było arboretum w Kopnej Górze. W parku leśnym  należącym do Nadleśnictwa Supraśl uczniowie mogli pochwalić się swoją wiedzą botaniczną i rozpoznać gatunki lokalnej flory, charakterystycznej dla północno-wschodniego obszaru Polski. Zobaczyli także na żywo wiele rzadkich okazów takich jak: platany klonolistne, metasekwoje chińskie, tylipanowce amerykańskie czy magnolie. Głosy zachwytu wywołał staw Natalii – znaturalizowany zbiornik wodny z niezwykłą kolekcją grzybieni wodnych. Po krótkim odpoczynku, w pięknych okolicznościach przyrody, wycieczka ruszyła w dalszą drogę.

                Trzecim postojem był Narwiański Park Narodowy i kładka Śliwno-Waniewo, gdzie chodząc po drewnianych pomostach można obserwować rozlewisko Narwi. Niewątpliwą atrakcją ścieżki dydaktycznej były pływające pomosty, w których przesuwanie uczniowie musieli włożyć trochę wysiłku.

                Ostatnim  punktem  tego wyjazdu był Tykocin – miasto z bogatymi żydowskimi tradycjami oraz zamkiem. Budowla, która poddawana jest rekonstrukcji i pracom rewaloryzacyjnym, była niegdyś jedną z siedzib królów Polski. Bywali tu: Zygmunt August, Stefan Batory, Zygmunt III Waza. Za zasługi poniesione podczas Potopu Szwedzkiego zamek został przekazany Stefanowi Czarnieckiemu, a następnie poprzez małżeństwo, trafił w ręce rodu Branickich. Na polecenie hetmana Jana Klemensa Branickiego rozpoczęto rozbiórkę zamku, a okoliczni mieszkańcy wykorzystywali cegłę do budowy domów. Ostateczne zniszczenie zamku dokonało się w czasie I wojny światowej – niemieccy żołnierze użyli pozostałości murów do budowy drogi no Knyszyna. Po przeprowadzeniu zaawansowanych prac archeologicznych w 2002 roku rozpoczęły się prace, które trwają do dziś.

                Po całym dniu wrażeń uczniowie wrócili do Karolewa. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację wyjazdu.

Natalia Bielińska

Dodaj komentarz

Skip to content