UCZNIOWIE Z KAROLEWA NIE DAJĄ SIĘ WKRĘCIĆ!

28 maja 2019 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie zorganizował szkolenie pt: „Nie daj się wkręcić”. Inicjatorem spotkania była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którą reprezentował pan Adam Kołodziejski oraz Państwowa Inspekcja Pracy, której przedstawicielem był Andrzej Mitras.

Pan Jacek Lipka wygłosił krótką prelekcję, która miała na celu przypomnieć uczniom podstawowe wiadomości na temat wałka odbioru mocy. Następnie pan Przemysław Sulowski dokładnie omówił, a uczniowie zademonstrowali jak prawidłowo wymienia się osłony wałka a także jak powinien wyglądać jego montaż i demontaż.

Przed wspomnianym pokazem odbyło się również szkolenie z zakresu BHP w rolnictwie, które przeprowadzili: kierownik kętrzyńskiego oddziału KRUS – Kazimierz Kuriata oraz Leszek Twarogowski, który jest tamtejszym inspektorem.

Panie: Krystyna Trapiszczonek oraz Monika Kochanowska z Państwowej Inspekcji Sanitarnej przybliżyły naszym uczniom wiedzę z zakresu produkcji pierwotnej produktów pochodzenia roślinnego i rolniczego handlu detalicznego.

Oczywiście uczniowie nie wyszli z niczym!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sprawdziła wiedzę naszych Uczniów dotyczącą zasad BHP i nagrodziła najlepszych z nich, czyli: Cezarego Pająkowskiego, Piotra Soliwodę i Daniela Butkiewicza.

Nad sprawnym przebiegiem całości czuwali: Karolina Janowicz, Lech Różański, Przemysław Sulowski oraz Jacek Lipka.

Karolina Janowicz

 

Dodaj komentarz

Skip to content