Nasi w Sejmie i Senacie!

    14.05.2019r. grupa młodzieży z naszej szkoły w składzie: Karolina Wierzbicka, Marzena Domnik, Łukasz Dzieńkowski i Przemysław Kłys z opiekunem Panem Szymonem Pardą udała się do Warszawy, aby z posłem Panem Jerzym Gosiewskim zwiedzić gmach Sejmu i Senatu.

Jadąc pod budynek Sejmu i Senatu widzieliśmy gmachy ministerstw, które wzbudzały nasze zainteresowanie swoją budową oraz wielkością. Budynek Sejmu i Senatu  sam w sobie jest bardzo majestatyczny. Szczególne wrażenie robi sala posiedzeń Sejmu i Senatu. Pan poseł omówił jej budowę, wskazał miejsca zajmowane przez najważniejsze osoby, między innymi Lożę Prezydenta RP oraz miejsce marszałka Sejmu, oraz pogratulował wszystkim udziału w konkursie wiedzy, dzięki któremu mogliśmy być uczestnikami tej pouczającej wycieczki.

    Następnym miejscem, które udało się nam zobaczyć był hol główny, gdzie znajdują się tablice upamiętniające m.in. Katastrofę Smoleńską. Przechodząc przez korytarze Gmachu odczuwaliśmy  powagę tego miejsca, co dokładnie uświadamiał nam wystrój. Po interesującym zwiedzaniu,  udaliśmy się na obiad w towarzystwie pana posła.

    Wycieczka, choć krótka, to jednak pozwoliła zdobyć nam wiele ciekawych informacji. Mamy nadzieję że kiedyś, kto wie, może ktoś z nas zasiądzie w tym gmachu – jak sam powiedział i zachęcił Pan poseł. Dziękujemy również Panu Sławomirowi Jarosikowi, który zachęcił nas do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Sejmie i Senacie.

                                                                                                                                                       Przemysław Kłys

Dodaj komentarz

Skip to content