A MOŻE ZOSTAĆ POLICJANTEM ?

   10 kwietnia młodzież z klas maturalnych spotkała się z zastępcą komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie mł. insp. Marcinem Piechotą w celu zapoznania się z ofertą edukacji i pracy w policji.

   Jak poinformował prelegent do służby w policji może kandydować osoba  o nieposzlakowanej opinii, nieskazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie. Kandydat winien wykazywać się zdolnością fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej.

   Uczniowie otrzymali informacje, gdzie należy zgłosić swoją chęć przystąpienia do służby oraz jakie dokumenty trzeba złożyć osobiście. Dowiedzieli się o kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego, jakimi są: złożenie podania o przyjęcie do służby, wypełnienie kwestionariusza osobowego, a także złożenie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

   Kandydat zdaje test wiedzy i sprawności fizycznej oraz test psychologiczny. Przeprowadzana jest z nim rozmowa kwalifikacyjna i ustala się jego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w policji.

   Abiturienci uzyskali również informacje na temat możliwości podjęcia nauki na studiach wyższych, stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunek nauka o policji  na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

   Jak wspomniał prelegent podjęcie nauki w wspomnianej uczelni jest najkrótszą drogą awansu zawodowego. Absolwent czteroletnich studiów otrzymuje tytuł licencjata i przystępuje do egzaminu oficerskiego. Zdany egzamin daje podstawę do mianowania go na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych policji.

   Spotkanie z funkcjonariuszem policji mł. insp. Marcinem Piechotą spotkało się z zainteresowaniem ze strony młodzieży, która zadawała dodatkowe pytania w kwestii naboru i edukacji.

                                                                                                    Małgorzata Sokołowska

Dodaj komentarz

Skip to content