“Historio, historio, ty ballado gorzka…”

Społeczność ZSCKR co roku czci pamięć ofiar Katynia przy symbolicznych dębach, które poświęcone są: oficerowi zawodowemu Wojska Polskiego Stefanowi Staweckiemu i oficerowi rezerwy Wojska Polskiego Janowi Juraszczykowi.

 Także w poniedziałkowy poranek dołączyliśmy do obchodów rocznicy Katynia, które przeżywała nasza Ojczyzna.

Katyń to rana głęboko tkwiąca w sercach i umysłach, to słowo zakazane, okryte tajemnicą, to symbol śmierci polskości i ofiary wolności. Historia pamięcią splata cierpliwie wszystkie pokolenia…

79 lat temu, w kwietniu 1940 r., NKWD rozpoczęło likwidację obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W ciągu sześciu tygodni rozstrzelano 14 587 jeńców. Zamordowano również ok. 7 300 Polaków przetrzymywanych w więzieniach na obszarze przedwojennych wschodnich województw RP.

Zbrodnia katyńska nie zostałaby zapewne ujawniona, gdyby nie agresja niemiecka na ZSRR.

Jako pierwsi o zbrodni, z relacji wieśniaków, dowiedzieli się polscy robotnicy pracujący przy kolei. Mimo odnalezienia grobów polskich oficerów w kwietniu 1943 roku, dopiero w latach 1990-1991 Rosja przyznała się do winy. Było to wielkie wydarzenie dla narodu polskiego i Europy. Dzisiaj wiemy, że naszym obowiązkiem jest przypominanie tej karty historii , bo naród,  który nie tworzy historii nie stworzy też przyszłości.

Uczeń Hubert Wrona, przybliżył zebranym tragizm tamtych dni a wybrani przedstawiciele młodzieży, podczas apelu ku czci poległych, zapalili znicze.

                                                                                                         Joanna Cieleszyńska

Dodaj komentarz

Skip to content